Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investıgatıon Of General Mental Condıtıons Of Vocatıonal Hıgh School Students

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.86

Girişimcilik Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Erciş Meslek Yüksekokulu Örneği

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.300

Makine Teknikerlerine İş Kurma Aşamasinda Finansal Destekler: Leasing

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.299

The Assessment Of Distance Education Lessons According To Students Of Ercıs Vocational Highschool

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.108

Financıal Supports During Phase Of Setting Up Busıness For Mechanical Technicians: Leasing

III International Multidisciplinery Congress of Eurasia, Barselona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.119

Erciş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Derslerinin Değerlendirilmesi

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.301