Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Tek Sağlık Perspektifinde Kanser

in: Tek Sağlık Kavramı Sağlıklı Bir Dünyaya Dİsiplinlerarası Yaklaşım, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karakaş,Dr. Öğr. Üyesi Umut İrfan Üçel, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, Konya, pp.247-259, 2023 Creative Commons License