Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TANZİMATTAN CUMHURİYETE MODERN DEVLETE DAİR BİR TARTIŞMA

The Journal of Social Science, vol.3, no.6, pp.600-612, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

"BELEDİYELERİN yÖNETİMİNDE kADIN yÖNETİCİLER"

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.56, pp.397-410, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Söylem Olarak Yönetimde Değişim “Kamu Yönetimi Temel Kanunu”

YYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.839-853, 2017 (National Refreed University Journal)

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE DENETİMİN "EVRİMİ" VE "GELECEĞİ"

TÜRK İDARE DERGİSİ, no.475, pp.89-100, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LOCAL AUTONOMY AND EFFICIENCY: AN EVALUATION FOR VAN MUNICIPALITY

Second International Symposıum on Sustainable Development, Bosnia And Herzegovina, pp.386

YERELDE KATILIMCI DEMOKRASİ BAĞLAMINDA KENT KONSEYLERİ

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS PROCEEDİNGS BOOK, İstanbul, Turkey, pp.247

YEREL ÖZERKLİK BAĞLAMINDA “BÜTÜNŞEHİR YASASINI” YENİDEN DÜŞÜNMEK Barış KANDEĞER

10. Kamu Yönetimi Sempozyumu KAYSEM, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.131-158