Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DUYGUSAL ZEKÂ VE İŞ STRESİ İLIŞKISI: VAN OTEL İŞLETMELERI ÖRNEĞI

YYU İİBF DERGİSİ, vol.10, no.10, pp.1-25, 2021 (National Refreed University Journal)

KONAKLAMA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI: VAN ÖRNEĞİ

TURAR, vol.10, no.1, pp.104-124, 2021 (Other Refereed National Journals)

DUYGUSAL EMEĞİN İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖZ YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ:HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.38, pp.245-266, 2017 (International Refereed University Journal)

"Otel Yöneticilerinin E-Turizm Algıları: TRB-1 ve TRB-2 Bölgesi Genelinde Bir Araştırma"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Hakemli dergisi, no.34, pp.150-160, 2017 (International Refereed University Journal)

Yöneticilerin Çevresel Belirsizlik Algısının Stratejik Liderlik Davranı?ları Üzerindeki Rolü: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.28, pp.42-62, 2015 (National Refreed University Journal)

STRATEJİK LİDERLİĞİN YÖNETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.27, pp.102-115, 2014 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MANAGEMENT APPLICATIONS IN PERIODS OF CRISIS: VAN PROVINCE TOURISM ENTERPRISES APPLICATIONS

IV. International West Asia Congress of Tourism Research , Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2020, pp.1-5

TOURISM SECTOR IN CRISIS MANAGEMENT PERIODS: A HISTORICAL PERSPECTIVE

IV. International West Asia Congress of Tourism Research , Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2020, pp.1-5

A STRATEGIC PERSPECTIVE ON VAN-IRAN RELATIONS: KAPIKOY BORDER CROSSING EFFECT

3 RD INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.239-241

A CONCEPTUAL PERSPECTIVE ON VAN BREAKFAST AND VAN DİSHES

3 RD INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.218-222

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTİCES IN TOURISM SECTOR: THE CASE OF VAN PROVINCE

3 RD INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.242-244

THE CONCEPT OF REVERSE MOBBİNG İN TOURISM SECTOR

3 RD INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.243-245

TURİZMDE STRATEJİ BELİRLEMEDE, PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.226-227

TURİZM SEKTÖRÜNDE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİ:ANTALYA İLİNDE BİR UYGULAMA

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.46-47

ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: VAN İLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.186-187

ÖRGÜTSEL ADALET VE PRESENTEEİSM: VAN İLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.280-281

Konuş ve Adım At: Çalışan Sesliliğinin, İş Tatmini ve İş İhmali Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama”

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.243-244

Books & Book Chapters

"Animation Management of Services

in: "Recreation and Tourism in Tourism Animation", DR.Ö.Ü.SONGÜL ÖZER, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.115-141, 2020

ON VAN BREAKFAST AND VAN MEALS A CONCEPTUAL PERSPECTIVE

in: TOURISM RESEARCH, Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU,Dr. Öğr. Üyesi Songül ÖZER,Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞAHİN,Dr. Öğr. Üyesi Hacer ARSLAN KALAY, Editor, Paradigm Press Ltd., İstanbul, pp.571-590, 2019