Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DUYGUSAL EMEĞİN İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖZ YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ:HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.38, ss.245-266, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Otel Yöneticilerinin E-Turizm Algıları: TRB-1 ve TRB-2 Bölgesi Genelinde Bir Araştırma"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Hakemli dergisi, ss.150-160, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

STRATEJİK LİDERLİĞİN YÖNETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.102-115, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TURİZMDE STRATEJİ BELİRLEMEDE, PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.226-227

TURİZM SEKTÖRÜNDE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLİŞKİSİ:ANTALYA İLİNDE BİR UYGULAMA

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.46-47

ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: VAN İLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.186-187

Konuş ve Adım At: Çalışan Sesliliğinin, İş Tatmini ve İş İhmali Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama”

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.243-244

ÖRGÜTSEL ADALET VE PRESENTEEİSM: VAN İLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.280-281