Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multiple muscular abnormalities in a fetal cadaver with CHARGE syndrome

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, cilt.41, sa.5, ss.601-605, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Quantitative assessment of the growth dynamics of the teres major in human fetuses

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, cilt.40, sa.12, ss.1349-1356, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ileocecal stenosis with agenesis of vermiform appendix: A rare cause of congenital bowel obstruction

JOURNAL OF THE ANATOMICAL SOCIETY OF INDIA, cilt.67, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Morphometric properties of the latissimus dorsi muscle in human fetuses for flap surgery.

Surgical and radiologic anatomy : SRA, cilt.40, ss.881-889, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Morphometric properties of the levator scapulae, rhomboid major, and rhomboid minor in human fetuses.

Surgical and radiologic anatomy : SRA, cilt.40, ss.449-455, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Child Develops Drop Foot after Spinal Anaesthesia.

Balkan medical journal, cilt.32, ss.331-2, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Seroprevalence of hepatitis a and associated factors among 1-15 year old children in Eastern Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.8, sa.10, ss.19394-19399, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Polyarteritis nodosa with perforation of the cecum.

The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, cilt.23, ss.188-9, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxidative Stress and Antioxidant Enzyme Activities in Newborns with Oesophageal Atresia and Their Mothers

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.40, sa.1, ss.249-257, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The use of superficial "Ankaferd Blood Stopper (c)" in a patient with disseminated intravascular coagulopathy

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.45, sa.1, ss.64-66, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Megacystis-Microcolon-Intestinal Hypoperistalsis Syndrome: A Case Report

GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pancreatic injury due to blunt abdominal trauma in children

Medicine Science International Medical Journal, cilt.8, sa.1, ss.225-228, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Congenital duodenal obstruction: Ten-year results of a tertiary center

Eastern Journal of Medicine, cilt.23, ss.1-4, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Rare Complication Of Abdominal War Surgery: Gossypiboma In A Child Refugee

Eastern Journal Of Medicine, cilt.23, sa.4, ss.319-321, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hirschsprung Hastalığı: Duhamel-MartinDeneyimlerimiz

Van Tıp Dergisi, cilt.25, ss.355-359, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ganglioneuroma in a child with chronic constipation and abdominal pain

Medicine Science International Medical Journa, cilt.7, ss.956-958, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rectal Irrigation with Colostrum for Treatment of Meconium Disease

Journal of Contraceptive Studies, cilt.1, ss.1-2, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocukluk çağı travmalarına genel yaklaşım

Van Tıp Dergisi, cilt.20, ss.266-273, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A huge pelvic mass in a 14-year-old adolescent with isolated fallopian tube torsion

Eastern Journal of Medicine, cilt.17, sa.2, ss.88-90, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk Cerrahları İçin Alışılmadık Bir Problem:Gebe Çocuklarda Akut Apandisit

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİKONGRESİ VE 3. ULUSLARARASIPEDİATRİK ENDOSKOPİKCERRAHİ GRUBU - ORTADOĞUBÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

Antenatal Tanı Konan Hipertrofik Pilor Stenozu Olgusu

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİKONGRESİ VE 3. ULUSLARARASIPEDİATRİK ENDOSKOPİKCERRAHİ GRUBU - ORTADOĞUBÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİKONGRESİ VE 3. ULUSLARARASIPEDİATRİK ENDOSKOPİKCERRAHİ GRUBU - ORTADOĞUBÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

Kolostomi Kapatılmasında Daha Kabul Edilebilir Bir Cilt Görünümü İçin Farklı Yaklaşımlar

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİKONGRESİ VE 3. ULUSLARARASIPEDİATRİK ENDOSKOPİKCERRAHİ GRUBU - ORTADOĞUBÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

ÇOCUKLARDA TORTİKOLLİS (EĞRİ BOYUN) TANISI VE TEDAVİYÖNETİMİ

II. ULUSLARARASI HAKEMLİ GAP ZİRVESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018

ÇOCUKLARDA KİST HİDATİĞİN TEDAVİ YÖNETİMİ

II. ULUSLARARASI HAKEMLİ GAP ZİRVESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018

ÇOCUKLARDA YUTULAN YABANCI CİSİMLERİ ATİPİK MİGRASYONU

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018

Multiple muscular abnormalities in fetal cadaver with CHARGE syndrome

19th National Anatomy Congress 1st International Mediterranean Anatomy Congres, Konya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2018

Quantitative assessment of the growth dynamics of the teres majorin human fetuses

19th National Anatomy Congress 1st International Mediterranean Anatomy Congres, Konya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2018

Quantitative assessment of the growth dynamics of the teres major muscle in human fetuses.

19th National Anatomy Congress 1st International Mediterranean Anatomy Congres, Konya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2018

ÇOCUKLARDA KİST HİDATİK

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2018

ÇOCUKLARDA KOROZİV MADDE ZEHİRLENMELERİNDE TOPLUMUN DUYARLIĞI VE YAKLAŞIMI

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2018

ÇOCUKLARDA TRAVMA İLE İLİŞKİLİ YARALANMALAR

AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Van, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2018

İnsan fetüslerinde levator scapulae, rhomboideus major ve rhomboideus minor

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

SİTUS INVERSUS TOTALİS İLE KOMPLİKE PEDİATRİK CERRAHİ OLGULAR

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

KABIZLIK VE KARIN AĞRISI İLE GELEN ÇOCUKTA GANGLİONÖROMA

12. ulusal çocuk gastroenteroloji kongresi, Manisa, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, ss.160

İnvajinasyonun Hidrostatik Tedavisinde Pediatrik Yüz Skalasının Etkinliği

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.31-32

Situs İnversus Totals’li olguda Özofagus atrezisi cerrahisi ve Anestezi Yönetimi:Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.323

Konvulsiyona sebep olan invajnasyon ensefalopatisi olgusu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.284

Solunum sıkıntısına yol açan Chiliaditi sendromunda anestezi: Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.444

İNVAJİNASYONUN HİDROSTATİK REDÜKSİYON TEDAVİSİNDE PEDİATRİK YÜZ SKALASININ ETKİNLİĞİ

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.418-419

Konjenital hipertrofik pilor stenozlu beş olgunun nonoperatif tedavisi

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.385-386

Post-travmatik pulmoner psödokist olgusu

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.434-435

Pediatrik serebral kist hidatik olgusu

13.Sinir Cerrahisi Derneği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.51

retrovaginal Fistül ile prezente olan total kolonik duplikasyon

24.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24), Antalya, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2016, ss.133

HİDROSEFALİ HASTASINDA NADİR UYGULANAN VENTRİKÜLOATRİAL ŞANT OLGUSU

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26, ss.258

Kitap & Kitap Bölümleri

Bir Çocuk Cerrahı Anestezistten Ne İster?

PEDIATRIK ANESTEZIDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Kantekin Çiğdem Ünal, Başar Hülya, Editör, Derman, Ankara, ss.108-112, 2018