Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 ISPEC ULUSLARARASI TARIM ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ

  Katılımcı

  Siirt, Türkiye

 • 2019 HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 I. INTERNATIONAL AGRICULTURAL SCIENCE CONGRESS

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2016 I. ULUSLARARASI HAYVAN BESLEME KONGRESİ

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 VII. ULUSAL HAYVAN BESLEME KONGRESİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1