Asst. Prof. Mehmet Cihad Aktaş


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Psikiyatri Hemşireliği


Research Areas: Health Sciences, Nursing, Psychiatric Nursing

Education Information

2017 - 2020

2017 - 2020

Doctorate

İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Gaziantep University, Instıtute Of Health Scıences, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Undergraduate

Van Yüzüncü Yil University, Van Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

Patient-related Violence Experiences of Family Members Caring for Individuals with Schizophrenia: A Qualitative Study Sustainable Development

İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute Of Graduate Education, Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing

2016

2016

Postgraduate

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SOSYAL UYUM VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gaziantep University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Proje Yazma Kapasitesini Arttırma Eğitimi

Project Management

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2018

2018

Kabul ve Kararlılık Terapisi Kuramsal ve Uygulamalı Eğitimi

Vocational Training

Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği

2017

2017

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Tourism

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

2017

2017

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi

Health&Medicine

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi

2016

2016

4. Uluslararası 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Health&Medicine

psikiyatri hemşireliği derneği- Manisa Celal BAYAR Üniversitesi

2016

2016

• Yüzüncü Yıl Üniversitesi 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinliği

Health&Medicine

yüzüncü yıl üniversitesi

2016

2016

Koç Üniversitesi Hemşirelik Öğrencileri Etkinliği

Health&Medicine

koç üniversitesi

2015

2015

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri

Health&Medicine

yüzüncü yıl üniversitesi

2014

2014

3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

Health&Medicine

psikiyatri hemşireliği derneği- Hacettepe Üniversitesi

2014

2014

Psikolojik Bakım Kursu

Health&Medicine

psikiyatri hemşireliği derneği- Hacettepe Üniversitesi

2012

2012

Pedagojik Formasyon Eğitimi

Education Management and Planning

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Research Areas

Health Sciences

Nursing

Psychiatric Nursing

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2014 - 2021

2014 - 2021

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2021 - 2022

2021 - 2022

Vice Dean

Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Postoperatif Kognitif Disfonksiyon Gelişen Hastaların Bakımında Hemşire Deneyimleri: Bir Nitel Çalışma

Azizoğlu H., Aktaş M. C., Gürkan Z.

İBN SİNA ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ: TIP BİLİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, Van, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.13-14 Sustainable Development

2022

2022

Pandemi Sürecinde Uygulanan Kısıtlama Uygulamalarının Ruh Sağlığına Etkisi

AYHAN C. H., AKTAŞ M. C.

5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 07 April 2022

2022

2022

Covid-19 Sürecinde Hemşirelerin Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar

AKTAŞ M. C., AYHAN C. H.

5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 07 April 2022 Sustainable Development

2022

2022

Palyatif Bakım Hastalarında Dignite/Saygınlık Terapisi: Sistematik Derleme

AYHAN C. H., AKTAŞ M. C.

5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 07 April 2022

2019

2019

ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL APPEARANCE ANXIETY AND EATING ATTITUDES AT NURSING STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES.

Sürmeli N., Aktaş M. C., KUTLU F. Y., Göz Y.

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 November 2019 - 23 January 2020, pp.1060-1063

2018

2018

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE EMPATİK DÜZEY ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ.

ÇELİK D., Aktaş M. C., Bulduk B.

V. International, IX. National Psychiatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.2029-2030

2018

2018

Sporun Kı̇şı̇lı̇k Özellı̇klerı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇

Aktaş S., Çöplü M., Aktaş M. C.

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.511-512

2018

2018

Sporda Şı̇ddetı̇ Ortaya Çıkaran Nedenler

Aktaş M. C., Çöplü M., Balcıoğlu İ.

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.510-511

2018

2018

Zı̇hı̇nsel Engellı̇ Bı̇reylerde Sporun Etkı̇nlı̇ğı̇

Aktaş S., Aktaş M. C., Çöplü M.

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.411-412

2018

2018

Sporda Cı̇nsı̇yetlerarası Ası̇metrı̇

Aktaş M. C., Çöplü M., Balcıoğlu İ.

I.International Congress Of Physical Education, Sport, Recreation and Dance, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.517-518

2017

2017

THE PLACE OF PSYCHIATRY IN MEDİCAL TOURİSM, PREFERRED FİELDS AND EFFECTİVE FACTORS IN PREFERENCE

Aktaş M. C., Aktaş S.

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Turkey, 28 - 01 October 2017, pp.304

2017

2017

TALASSOTHERAPY WHIT LAKE VAN WATER

Bulduk B., Günbatar N., Aktaş M. C., Akdoğan R., Orakçı H.

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.360

2017

2017

A DISCİPLININ HEALTH TOURISM: NURSING

Aktaş M. C., Bulduk B., Akdoğan R., Günbatar N., Orakçı H.

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 27 - 29 October 2017, pp.363

2017

2017

TALASSOTHERAPY WITH LAKE VAN WATER

BULDUK B., GÜNBATAR N., AKTAŞ M. C., AKDOĞAN R., ORAKCI H.

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.360

2017

2017

A DISCIPLINE IN HEALTH TOURISM : NURSING

AKTAŞ M. C., BULDUK B., AKDOĞAN R., GÜNBATAR N., ORAKCI H.

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.363

2017

2017

HEALTH TOURSIM IN TURKEY

GÜNBATAR N., BULDUK B., AKDOĞAN R., AKTAŞ M. C.

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.357

2017

2017

Oncological Treatment in Medical Tourism in Turkey

Orakçı H., Akdoğan R., Aktaş S., Aktaş M. C.

International Congress of West Asia Tourism Research (IWACT’17), Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.50

2017

2017

Health Tourism In Turkey

Günbatar N., Bulduk B., Akdoğan R., Aktaş M. C.

International West Asia Congres of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.300

2017

2017

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Serotonin ve Dopaminin Nörokimyasal Etkisi.

Aktaş M. C., Aktaş S.

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.209-210

2017

2017

Duygudurum Bozukluklarının Akut Tedavisinde Ketamin

Aktaş S., Aktaş M. C.

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.724

2017

2017

Hemşirelik ve Klinik Eğitimde Mentörlük

Gülmez C., Aktaş M. C.

16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.207-208

2017

2017

Hemşireliği Geliştirici Unsur Olarak Sosyal Medya

Demir Y., Gülmez C., Aktaş M. C.

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.149-150

2017

2017

Y KUŞAĞINDA BULUNAN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GELECEKTEN BEKLENTİLERİ

Gülmez C., Aktaş M. C., Elasan S., Demir Y.

16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.72

2017

2017

Methods of Nonparmacological Pain Control Used During Obstruction: Tactile Stimulation

Güzel Ş., Aktaş M. C.

4. Uluslararası 8. Ulusal ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.70-71

2017

2017

Postpartum Depression Epidemiology in Turkey

Aktaş M. C., Güzel Ş.

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.22

2017

2017

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Şiddeti Önleme Programları

Çömez İkican T., Küçük L., Aktaş M. C., Şahin Bayındır G.

III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.328-329

2017

2017

Hemşireliğin Yeni Sorumluluk Alanı: Göç Eden Bireyler.

Aktaş M. C., Sir Ö., Küçük L.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017, pp.169-170 Sustainable Development

2017

2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Örgütlenmede Sosyal Medyayı Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi

Aktaş M. C., Aktaş M.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017, pp.251-252

2017

2017

Öğrenci Hemşirelerde Eleştirel Düşünme ve Önemi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Örneği.

Sir Ö., Aktaş M. C., Çömez İkican T.

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 April 2017, pp.116-117

2017

2017

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK VE OTONOMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Aktaş M. C., AKTAŞ M.

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 13 - 15 April 2017, pp.251

2016

2016

Evaluation of Social Adjustment and Quality of Life in Patients With Obsessive Compulsive Disorder

Aktaş M. C., Çuhadar D.

4st İnternational 8st National Psychiatric Nursing Congress, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.197-198

2016

2016

Örgütlenmede Sosyal Medyayı Kullanıyormuyuz?

Aktaş M. C., Aktaş S.

4. Uluslararası 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.197-198

2016

2016

Beceri Geliştirme Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Hemşirelik Öğrencileri Üzerindeki Etkisi

Gülmez C., Aktaş M. C., Demir Y., Orakçı H.

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.208

2016

2016

Hemşirelik Bilişiminde Tele Hemşirelik

Demir Y., Aktaş M. C., Gülmez C.

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.209

2015

2015

Tükenmişlik

Aktaş M. C.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri, Van, Turkey, 11 - 12 June 2015, pp.1