Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Some factors influencing the birth weights of Norduz kids

Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol.16, no.2, pp.243-246, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Effect of Different Protein Sources on Microbial Protein Synthesis in Sheep Feed Maize Based Diets

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, no.3, pp.623-630, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

An Investigation on Nutrient and Selenium Content of Grass from Different Areas

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, no.2, pp.216-221, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Effects of Vetch (Vicia sativa L.) Grain as Feed on Certain Blood Parameters in Lambs

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.12, pp.2457-2460, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Effects of Chickling Vetch (Lathyrus sativus L.) Grain as Feed on Certain Blood Parameters in Lambs

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, no.9, pp.1768-1771, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Effects of vetch grain as feed on certain blood parameters in lambs

Agricultural Journal, vol.4, no.4, pp.175-178, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.68-76, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A Research on Nutrients of Algae in the Wetland Areas of Van Province

Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition, vol.10, no.1, pp.8-15, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

THE EFFECT OF HUMİC ACİD USE İN SOME BLOOD PARAMETERS AND RUMEN PROTOZOA İN SHEEP

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.78-86, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

EVCİL KEDİ (FELİS SİLVERTRİS CATUS) VE EVCİ KEDİLERİN BESLENMESİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.90-102, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Van’da Kırmızı Et Üretimi Yapan Üreticilerin Kırmızı Et Fiyatları Üzerindeki Etkilere İlişkin Düşüncelerinin Tespiti

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.5, no.4, pp.77-84, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ranunculus trichophyllus Bitkisinin Bazı Besin Maddesi İçerikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, vol.20, no.1, pp.1-9, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

BİLİNÇ

BAŞKA, vol.1, no.1, pp.196-198, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

VAN’DA BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİLERİNDE KULLANILAN YEMLER VE BESİ ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN BİR ANKET ÇALIŞMASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.18, pp.42-55, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

YEM FABRİKALARINDA HİJYEN SORUNU VE ZOONOZ HASTALIKLAR

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.141-154, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

VAN'DA BULUNAN YEM FABRİKALARININ ÜRETİM DURUMLARI VE SORUNLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.59-66, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

BAKLAGİL TANE YEMLERİ VE RUMİNANT BESLEMEDE KULLANIMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.88-101, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Köylü koşullarında yetiştirilen Karakaş koyunlarının çeşitli verim özellikleri ve vücut ölçüleri

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.103-111, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

KÖYLÜ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KARAKAŞ KUZULARININ SÜTTEN KESİM DÖNEMİNE KADARKİ BÜYÜME-GELİŞME ÖZELLİKLERİ İLE VÜCUT ÖLÇÜLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. ZİRAAT FAK. TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.41-49, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

KÖYLÜ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.103-111, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Köylü koşullarında yetiştirilen Karakaş koyunlarının çeşitli verim özellikleri ve vücut ölçüleri

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.103-111, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Van Gölü havzasında bulunan Cladophora fracta'nın biyokimyasal özellikleri

3. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences , Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020, vol.1, no.1, pp.126 Sustainable Development

VAN’DA FABRİKA YEMİ SATAN BAYİLERİN DEPO VE STOKLAMA DURUMLARININ TESPİTİ

9. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, vol.1, pp.530-539

TOPRAK SOLUCANLARI VE ALTERNATİF KANATLI YEMİ HAMMADDESİ OLARAK TOPRAK SOLUCANI KULLANIMI

9. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, vol.1, pp.540-552

VAN BÖLGESİNDE BULUNAN BELİRLİ TORF (HUMAT) KAYNAKLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ

9. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, vol.1, pp.519-529

Kırmızı Et Üreticilerinde Yaşam Doyumunu Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi; Van İli Örneği

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 September 2013, vol.1, pp.330-336

Forage crops of Van, Turkey

Plant Life of South West Asia 8(Ploswa 8), Edinburg, United Kingdom, 1 - 08 July 2013, pp.44-45

FORAGE CROPS OF TURKEY

PLANT LIFE OF SOUTH WEST ASIA 8, Edinburg, United Kingdom, 1 - 05 June 2013, vol.1, pp.44-45

Değişen İhtiyaç ve Teknolojiler İçerisinde Yünün Geleceği.

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi., Adana, Turkey, 14 - 16 October 2011, pp.1121-1125 Creative Commons License

Van İli Çoban Eğitimi ve İstihdamı

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi., Adana, Turkey, 14 - 16 October 2011, pp.1004-1007 Creative Commons License

FİĞ TANE YEMİNİN NORDUZ KUZULARINDA BAZI RUMEN VE KAN PARAMETRELERİ İLE RUMEN PROTOZOALARI ÜZERİNE ETKİSİ

6. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009, vol.1, pp.106

MÜRDÜMÜK TANE YEMİNİN KUZULARDA RUMEN VE KAN PARAMETRELİRİ İLE RUMEN PROTOZOALARI ÜZERİNE ETKİSİ

6. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009, vol.1, pp.161

Some Factors influencıng the Birth Weights of Norduz Kids.

First International Conference of Agriculture Science,, Halep, Syria, 13 - 15 October 2008, pp.144

KOYUNLARDA FARKLI PROTEİN KAYNAKLARININ MİKROBİYAL PROTEİN SENTİZİ ÜZERİNE ETKİSİ

2. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 18 April - 20 October 2003, vol.1, pp.88

Books & Book Chapters

SÜT İNAKLERİNİN BAKIMI, BESLENMESİ VE KALİTELİ SÜT ÜRETİMİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Van, 1996