Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some factors influencing the birth weights of Norduz kids

Bulgarian Journal of Agricultural Science, cilt.16, ss.243-246, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Different Protein Sources on Microbial Protein Synthesis in Sheep Feed Maize Based Diets

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, ss.623-630, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Investigation on Nutrient and Selenium Content of Grass from Different Areas

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, ss.216-221, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Vetch (Vicia sativa L.) Grain as Feed on Certain Blood Parameters in Lambs

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.2457-2460, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Chickling Vetch (Lathyrus sativus L.) Grain as Feed on Certain Blood Parameters in Lambs

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.1768-1771, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

LHRH FUSİON PROTEIN IMMUNIZATION ALTERS TESTICULAR DEVELOPMENT, ULTRASONOGRAPHIC AND HISTOLOGICAL APPEARANCE OF RAM TESTİS

REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, cilt.44, ss.593-599, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

THE EFFECT OF İMMUNİZATİON AGAİNST LHRH ON BODY GROWTH AND CARCASS CHARACTERİSTİCS İN KARAKAS RAM LAMBS

SMALL RUMINANT RESEARCH, cilt.45, ss.273-278, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Japon Bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) Rasyonlarında Pomza ve Tüf Kullanabilme Olanakları

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt.8, no.2, ss.68-76, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Research on Nutrients of Algae in the Wetland Areas of Van Province

Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition, cilt.10, no.6, ss.8-15, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

EVCİL KEDİ (FELİS SİLVERTRİS CATUS) VE EVCİ KEDİLERİN BESLENMESİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.90-102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF HUMİC ACİD USE İN SOME BLOOD PARAMETERS AND RUMEN PROTOZOA İN SHEEP

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.78-86, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van’da Kırmızı Et Üretimi Yapan Üreticilerin Kırmızı Et Fiyatları Üzerindeki Etkilere İlişkin Düşüncelerinin Tespiti

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, ss.77-84, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ranunculus trichophyllus Bitkisinin Bazı Besin Maddesi İçerikleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences, cilt.20, ss.1-9, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BİLİNÇ

BAŞKA, cilt.1, ss.196-198, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

VAN’DA BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİLERİNDE KULLANILAN YEMLER VE BESİ ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN BİR ANKET ÇALIŞMASI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.18, ss.42-55, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YEM FABRİKALARINDA HİJYEN SORUNU VE ZOONOZ HASTALIKLAR

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.141-154, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

VAN'DA BULUNAN YEM FABRİKALARININ ÜRETİM DURUMLARI VE SORUNLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.16, ss.59-66, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BAKLAGİL TANE YEMLERİ VE RUMİNANT BESLEMEDE KULLANIMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ DERGİSİ, cilt.14, ss.88-101, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of vetch grain as feed on certain blood parameters in lambs

Agricultural Journal, cilt.4, ss.175-178, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Köylü koşullarında yetiştirilen Karakaş koyunlarının çeşitli verim özellikleri ve vücut ölçüleri

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.103-111, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KÖYLÜ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KARAKAŞ KUZULARININ SÜTTEN KESİM DÖNEMİNE KADARKİ BÜYÜME-GELİŞME ÖZELLİKLERİ İLE VÜCUT ÖLÇÜLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. ZİRAAT FAK. TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, ss.41-49, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köylü koşullarında yetiştirilen Karakaş koyunlarının çeşitli verim özellikleri ve vücut ölçüleri

YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, no.1, ss.103-111, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KÖYLÜ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN KARAKAŞ KOYUNLARININ ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ VE VÜCUT ÖLÇÜLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.103-111, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köylü koşullarında yetiştirilen Karakaş koyunlarının çeşitli verim özellikleri ve vücut ölçüleri

Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.103-111, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

VAN’DA FABRİKA YEMİ SATAN BAYİLERİN DEPO VE STOKLAMA DURUMLARININ TESPİTİ

9. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, cilt.1, ss.530-539

TOPRAK SOLUCANLARI VE ALTERNATİF KANATLI YEMİ HAMMADDESİ OLARAK TOPRAK SOLUCANI KULLANIMI

9. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, cilt.1, ss.540-552

VAN BÖLGESİNDE BULUNAN BELİRLİ TORF (HUMAT) KAYNAKLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ

9. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, cilt.1, ss.519-529

Kırmızı Et Üreticilerinde Yaşam Doyumunu Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi; Van İli Örneği

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, cilt.1, ss.330-336

Forage crops of Van, Turkey

Plant Life of South West Asia 8(Ploswa 8), Edinburg, İngiltere, 1 - 08 Temmuz 2013, ss.44-45

FORAGE CROPS OF TURKEY

PLANT LIFE OF SOUTH WEST ASIA 8, Edinburg, İngiltere, 1 - 05 Haziran 2013, cilt.1, ss.44-45

Değişen İhtiyaç ve Teknolojiler İçerisinde Yünün Geleceği.

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi., Adana, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2011, ss.1121-1125 Creative Commons License

Van İli Çoban Eğitimi ve İstihdamı

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi., Adana, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2011, ss.1004-1007 Creative Commons License

MÜRDÜMÜK TANE YEMİNİN KUZULARDA RUMEN VE KAN PARAMETRELİRİ İLE RUMEN PROTOZOALARI ÜZERİNE ETKİSİ

6. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2009, cilt.1, ss.161

FİĞ TANE YEMİNİN NORDUZ KUZULARINDA BAZI RUMEN VE KAN PARAMETRELERİ İLE RUMEN PROTOZOALARI ÜZERİNE ETKİSİ

6. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2009, cilt.1, ss.106

Some Factors influencıng the Birth Weights of Norduz Kids.

First International Conference of Agriculture Science,, Halep, Suriye, 13 - 15 Ekim 2008, ss.144

KOYUNLARDA FARKLI PROTEİN KAYNAKLARININ MİKROBİYAL PROTEİN SENTİZİ ÜZERİNE ETKİSİ

2. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Konya, Türkiye, 18 Nisan - 20 Ekim 2003, cilt.1, ss.88

Kitap & Kitap Bölümleri

SÜT İNAKLERİNİN BAKIMI, BESLENMESİ VE KALİTELİ SÜT ÜRETİMİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Van, 1996