Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 ABD VE ÇİN ARASINDAKİ KUR SAVAŞLARININEKONOMİK YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Kızıldere C., "Doğal Kaynaklar: Avantaj mı-Lanet mi?", 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.1-1

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Kızıldere C., "Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları: Eleştirel Bir Bakış ve 2018 Davos Zirvesi Değerlendirmesi", 6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.1-1

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2017 "EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM RECEIPTS AND CURRENT ACCOUNT BALANCE FOR WEST ASIAN COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS ", International West Asia Congress Of Tourism Research , VAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2017 Kredi derecelendirme Kuruluşları Etkinlik ve Önemine Eleştirel Bir Bakış

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları: Eleştirel Bir Bakış ve 2017 Davos Zirvesi Değerlendirmesi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 BIST100 Endeksinin Volatilite Özelliklerinin İncelenmesi.

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2016 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu G-20: Eleştirel Bir Bakış ve Türkiye Zirvesi Değerlendirmesi

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2016 Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları: 2016 Davos Zirvesi Değerlendirmesi EUREFE'16, AYDIN, TÜRKIYE, 14-16 Temmuz 2016, pp.174-174

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2016 Kur Oynaklığı ile Kur Rejimi Arasındaki İlişki: Teorik Bir Bakış

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 2015 İş Hayatındaki Tükenmişlik Sendromunun Ekonomik Yansımaları: Bir Literatür Araştırması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Stratejik İnovasyon Yönetimi Uygulamalarının Firma İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkileri

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Yunanistan Borç Krizi ve olası Ekonomik yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme

  Katılımcı

  München, Almanya

 • 2015 G-20: Eleştirel Bir Bakış ve Avustralya Zirvesi Değerlendirmesi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Dış Ticaret Döviz Kuru İlişkisi: Yükselen Ekonomiler ve Türkiye Örneği Üzerine Bir Literatür Araştırması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye