Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI DÖNEMİNDE FAİZ ORANI GEÇİŞKENLİĞİNİN İNCELENMESİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.216-244, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DÖVİZ KURU VE ENFLASYON ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.5, ss.1185-1195, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Finans Krizi Türkiye Ekonomisine Bulaştı mı?

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.10, ss.1272-1297, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAN ÖRNEĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.18, ss.19-36, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A New Type of War in the 21st Century: Trade Wars and New Protectionism

Social Mentality and Research Thinkers Journal, cilt.4, ss.1065-1071, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizmaları ve Döviz Kuru Kanalı Üzerine Bir Değerlendirme

Social Mentality and Research Thinkers Journal, cilt.4, ss.158-165, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.4, ss.1243-1248, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YUNANİSTAN BORÇ KRİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ASOS Journal, ss.123-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ABD ve EURO BÖLGESİ FAİZ ORANLARININ TÜRK FAİZ ORANI PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.28-47, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DÜNYA EKONOMİK FORUMU: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ VE 2016 DAVOS ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.191-199, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk İşletmelerinin İnovasyon Performansını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss.36-63, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Yerleşim Yerlerine Ekonomik Katkıları: Erciş Örneği

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.101-115, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dış Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarlılığı: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası İktisadi İncelemeler Dergisi, ss.39-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarlılığı: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.27, ss.41-55, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ KUR SAVAŞLARININEKONOMİK YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

EJSER 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2019, ss.38

Doğal Kaynaklar: Avantaj mı-Lanet mi?

6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.1

Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları: Eleştirel Bir Bakış ve 2018 Davos Zirvesi Değerlendirmesi

6. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.1

Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları: Eleştirel Bir Bakış ve 2017 Davos Zirvesi Değerlendirmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.735

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Etkinlik ve Önemine Eleştirel Bir Bakış

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.734

BIST100 Endeksinin Volatilite Özelliklerinin İncelenmesi

V. Anadolu International Conference in Economics, May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey., Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.75

G-20: Eleştirel Bir Bakış ve Türkiye Zirvesi Değerlendirmesi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.116

Kur Oynaklığı ile Kur Rejimi arasındaki İlişki: Teorik Bır Bakış

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.241

Yunanistan Borç Krizi ve olası Ekonomik yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme

1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 2015 in Germany, 2015, München, Almanya, 29 - 30 Ekim 2015, ss.155

Stratejik İnovasyon Yönetimi Uygulamalarının Firma İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkileri

12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2015), Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2015, ss.49-61

İş Hayatındaki Tükenmişlik Sendromunun Ekonomik Yansımaları: Bir Literatür Araştırması

12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2015)., Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2015, ss.52-63

G-20: Eleştirel Bir Bakış ve Avustralya Zirvesi Değerlendirmesi

VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences February 5-7, 2015 – Selçuk (Ephesus), Izmir, Turkey, (IASSR)., İzmir, Türkiye, 5 - 07 Şubat 2015, ss.101

Kitap & Kitap Bölümleri

YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA GELİŞEN ÜLKE DÖVİZKURLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler - 3 Alanında Yeni Ufuklar, Sincan Sönmez, Ertan Özçoban, Dursun Balkan, Hüseyin Karakuş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.416-434, 2019

Uzun Vadeli Devlet Tahvili Faiz Oranları ArasındakiKoentegrasyon İlişkisi

Bankacılık ve Finans Araştırmaları, Serkan Yılmaz Kandır, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.99-115, 2019

Hisse Senedi Piyasaları Enflasyona karşı Koruma Sağlamakta Mıdır?

Finans Araştırmaları I, Serkan Yılmaz KANDIR, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.75-94, 2019

Kur Hareketliliğinin Nedenleri, Yansımaları ve Dış Ticarete Etkileri

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 3, Orhan Çoban, Ali Erbaşı, Enderhan Karakoç, Fehmi Karasioğlu, Editör, Gece Gece Kitaplığı, Ankara, ss.79-93, 2019

DOĞAL KAYNAKLAR: AVANTAJ MI-LANET MI?

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR- V, "Aytemiz, L, Karayılmazlar E,", Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.771-788, 2018

G-20: Critical View And Evaluation of Australian Summit

Business on Research, "Arslan H. Icbay M.A.", Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Peterlang, ss.301-311, 2016