Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Verdiği Dersler

  • Lisans TAHILLARDA ABİYOTİK STRES FAKTÖRLERİ

  • Yüksek Lisans TOHUM FİZYOLOJİSİ

  • Yüksek Lisans TOHUMLUK TEKNİĞİ

  • Lisans SICAK İKLİM TAHILLARI

  • Yüksek Lisans TAHILLARDA ABİYOTİK GERİLİM FİZYOLOJİSİ

  • Lisans SERİN İKLİM TAHILLARI