Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ADAPTIVE LASSO ANALYSIS FOR GRAIN YIELD AND YIELD COMPONENTS IN TWO-ROWED BARLEY UNDER RAINFED CONDITIONS

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, cilt.71, sa.9, ss.1279-1287, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECTS OF SEWAGE SLUDGE TREATMENT ON TRITICALE STRAW YIELD AND ITS CHEMICAL CONTENTS IN RAINFED CONDITION

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.27, sa.3, ss.971-977, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SEARCH FOR THE NEW GENETIC RESOURCES AGAINST TO DROUGHT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, sa.8, ss.3169-3178, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECTS OF SEWAGE SLUDGE APPLICATION ON GRAIN YIELD AND NUTRIENT STATUS OF GRAIN IN TRITICALE UNDER RAINFED CONDITIONS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, sa.11, ss.4848-4855, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

‘’Ekim Yöntemi ve Sıklığının Buğdayda Tane Verimi, Bazı Verim Öğeleri ve Yabancı Otlar Üzerine Etkilerİ’’.

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.17, sa.7, ss.310-323, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Van Ekolojik KoŞullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) ÇeŞitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir AraŞtırma

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.14, sa.4, ss.350-358, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Bazı Tritikale (x Tricosecale Wittmack) ÇeGitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Tane Verimi ve Verim Ögeleri Üzerine Etkileri

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.14, sa.2, ss.175-182, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

’Van Ekolojik Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L. conv. distichon) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, sa.13, ss.269-278, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Salycilic Acid on the Growth and some Physiological Characters in salt Stressed Wheat (Triticum aestivum L.)

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.13, sa.2, ss.114-119, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Salicylic Acid on The Growth and Some Physiological Properties of Bread Wheat Varieties Under Drought Stress

Journal of The Institute of Science and Technology (JIST), cilt.9, sa.3, ss.1737-1746, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Determination of Selection Criteria Using Path Analysis in Two Rowed Barley (Hordeum vulgare L. Conv. Distichion)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.248-255, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Early Seedling Growth and Relative Water Content of Triticale Varieties under Osmotic Stress of Water and NaCl

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, cilt.4, sa.6, ss.767-772, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘’Kışlık Buğdayda Tane Verimi, Verim Öğeleri ve Fenolojik Dönemler Arasındaki İlişkiler,’’

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, sa.4, ss.9-18, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tuz Stresi Koşullarına Uygun Buğday Islahı ve Yetiştiriciliği

Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.62-68, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tuz Stresi Koşullarına Uygun Buğday Islahı ve Yetiştiriciliği

Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.62-68, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Different Intercrop Arrangements with Lentil and Barley under Dryland Condition

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.9, sa.10, ss.1917-1922, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Potasyum Uygulamasının Tuz Stresindeki Arpanın Fotosentetik Pigment İçeriği, Ozmotik Potansiyel, K+/Na+ Oranı ile Bitki Büyümesindeki Etkileri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.12, sa.2, ss.188-194, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

‘’Farklı Salisilik Asit Dozları ve Uygulama Şekillerinin Buğday (Triticum aestivum L.) ve Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri,’’

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.12, sa.3, ss.285-293, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Sewage Biosolid Application on Seed Protein Ratios, Seed N P Contents, Some Morphological and Yield Characters in Lentil (Lens culinaris Medic.)

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, cilt.1, sa.4, ss.308-314, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘’Mercimek (Lens culinaris Medik.)’te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi,’’

Yüzüncü Yıl Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.31-37, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Variations in Seedling Characters of Some Wheat and Barley Genotypes During Germination

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.8, sa.9, ss.1207-1211, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arpada Ekim Yöntemleri ve Ekim Sıklıklarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.43-52, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bakla (Vicia faba L.)'da İlk Gelişme Devresinde Kök ve Topraküstü Organlarının Durumu

Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.192-196, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETREMINATION OF SEED YIELD AND YIELD COMPONENTS IN BARLEY BY USING ADAPTIVE LASSO REGRESSION

International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2016, ss.55

Arpada Farklı Azotlu Gübre Dozu ve Uygulama şekillerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2011, ss.177-180

Van Ekolojik Koşullarında Bazı Buğday, Arpa ve Tritikale Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2007, cilt.I, ss.162-165

Mercimek (Lens culinaris Medic.)'te İlk Gelişme Devresinde Kök ve Topraküstü Organlarının durumu

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001, ss.365-370

Soya (Glycine max. (L.)Merr.)'da İlk Gelişme Devresinde Kök ve Topraküstü Organlarının durumu

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001, ss.279-283

Nohut (Cicer arietinum L.)'da İlk Gelişme Döneminde Kök ve Topraküstü Organların Durumu

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001, ss.303-308