Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  ARPADA EKİM YÖNTEMLERİ VE EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

 • 1997 Postgraduate

  VAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA AZOT DOZU UYGULAMALARININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English