Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Van Yüzüncü Yil University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Courses

 • Undergraduate TAHILLARDA ABİYOTİK STRES FAKTÖRLERİ

 • Postgraduate TOHUM FİZYOLOJİSİ

 • Postgraduate TOHUMLUK TEKNİĞİ

 • Undergraduate SICAK İKLİM TAHILLARI

 • Postgraduate TAHILLARDA ABİYOTİK GERİLİM FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate SERİN İKLİM TAHILLARI

Representation and Promotion Activities

 • On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyon Raporu

  Institutional Representation, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Turkey, Ankara, 2018 - 2018