Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ADAPTIVE LASSO ANALYSIS FOR GRAIN YIELD AND YIELD COMPONENTS IN TWO-ROWED BARLEY UNDER RAINFED CONDITIONS

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol.71, no.9, pp.1279-1287, 2018 (SCI-Expanded) identifier identifier

SEARCH FOR THE NEW GENETIC RESOURCES AGAINST TO DROUGHT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.8, pp.3169-3178, 2016 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Bazı Tritikale (x Tricosecale Wittmack) ÇeGitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Tane Verimi ve Verim Ögeleri Üzerine Etkileri

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.14, no.2, pp.175-182, 2008 (SCI-Expanded)

Effects of Salycilic Acid on the Growth and some Physiological Characters in salt Stressed Wheat (Triticum aestivum L.)

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.13, no.2, pp.114-119, 2007 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

The Effects of Salicylic Acid on The Growth and Some Physiological Properties of Bread Wheat Varieties Under Drought Stress

Journal of The Institute of Science and Technology (JIST), vol.9, no.3, pp.1737-1746, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The Determination of Selection Criteria Using Path Analysis in Two Rowed Barley (Hordeum vulgare L. Conv. Distichion)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.248-255, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Early Seedling Growth and Relative Water Content of Triticale Varieties under Osmotic Stress of Water and NaCl

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, vol.4, no.6, pp.767-772, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

‘’Kışlık Buğdayda Tane Verimi, Verim Öğeleri ve Fenolojik Dönemler Arasındaki İlişkiler,’’

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.4, pp.9-18, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Tuz Stresi Koşullarına Uygun Buğday Islahı ve Yetiştiriciliği

Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.62-68, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Different Intercrop Arrangements with Lentil and Barley under Dryland Condition

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.9, no.10, pp.1917-1922, 2006 (Scopus) Sustainable Development

Tuz Stresi Koşullarına Uygun Buğday Islahı ve Yetiştiriciliği

Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.62-68, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Potasyum Uygulamasının Tuz Stresindeki Arpanın Fotosentetik Pigment İçeriği, Ozmotik Potansiyel, K+/Na+ Oranı ile Bitki Büyümesindeki Etkileri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.188-194, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

‘’Mercimek (Lens culinaris Medik.)’te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi,’’

Yüzüncü Yıl Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.31-37, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Variations in Seedling Characters of Some Wheat and Barley Genotypes During Germination

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.8, no.9, pp.1207-1211, 2005 (Scopus) Sustainable Development

Arpada Ekim Yöntemleri ve Ekim Sıklıklarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.43-52, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Bakla (Vicia faba L.)'da İlk Gelişme Devresinde Kök ve Topraküstü Organlarının Durumu

Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.192-196, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arpada Farklı Azotlu Gübre Dozu ve Uygulama şekillerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.177-180 Sustainable Development

Nohut (Cicer arietinum L.)'da İlk Gelişme Döneminde Kök ve Topraküstü Organların Durumu

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 17 - 21 September 2001, pp.303-308