Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

ADAPTIVE LASSO ANALYSIS FOR GRAIN YIELD AND YIELD COMPONENTS IN TWO-ROWED BARLEY UNDER RAINFED CONDITIONS

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol.71, no.9, pp.1279-1287, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

SEARCH FOR THE NEW GENETIC RESOURCES AGAINST TO DROUGHT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.8, pp.3169-3178, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

‘’Ekim Yöntemi ve Sıklığının Buğdayda Tane Verimi, Bazı Verim Öğeleri ve Yabancı Otlar Üzerine Etkilerİ’’.

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.17, no.7, pp.310-323, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Van Ekolojik KoŞullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) ÇeŞitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Bir AraŞtırma

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.14, no.4, pp.350-358, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Bazı Tritikale (x Tricosecale Wittmack) ÇeGitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Tane Verimi ve Verim Ögeleri Üzerine Etkileri

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.14, no.2, pp.175-182, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effects of Salycilic Acid on the Growth and some Physiological Characters in salt Stressed Wheat (Triticum aestivum L.)

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.13, no.2, pp.114-119, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

The Effects of Salicylic Acid on The Growth and Some Physiological Properties of Bread Wheat Varieties Under Drought Stress

Journal of The Institute of Science and Technology (JIST), vol.9, no.3, pp.1737-1746, 2019 (International Refereed University Journal)

The Determination of Selection Criteria Using Path Analysis in Two Rowed Barley (Hordeum vulgare L. Conv. Distichion)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.248-255, 2015 (Other Refereed National Journals)

Early Seedling Growth and Relative Water Content of Triticale Varieties under Osmotic Stress of Water and NaCl

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, vol.4, no.6, pp.767-772, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

‘’Kışlık Buğdayda Tane Verimi, Verim Öğeleri ve Fenolojik Dönemler Arasındaki İlişkiler,’’

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.4, pp.9-18, 2008 (National Refreed University Journal)

Tuz Stresi Koşullarına Uygun Buğday Islahı ve Yetiştiriciliği

Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.62-68, 2006 (National Refreed University Journal)

Tuz Stresi Koşullarına Uygun Buğday Islahı ve Yetiştiriciliği

Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.62-68, 2006 (National Refreed University Journal)

Different Intercrop Arrangements with Lentil and Barley under Dryland Condition

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.9, no.10, pp.1917-1922, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Potasyum Uygulamasının Tuz Stresindeki Arpanın Fotosentetik Pigment İçeriği, Ozmotik Potansiyel, K+/Na+ Oranı ile Bitki Büyümesindeki Etkileri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.188-194, 2006 (National Refreed University Journal)

‘’Farklı Salisilik Asit Dozları ve Uygulama Şekillerinin Buğday (Triticum aestivum L.) ve Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri,’’

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, no.3, pp.285-293, 2006 (National Refreed University Journal)

Effects of Sewage Biosolid Application on Seed Protein Ratios, Seed N P Contents, Some Morphological and Yield Characters in Lentil (Lens culinaris Medic.)

Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, vol.1, no.4, pp.308-314, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

‘’Mercimek (Lens culinaris Medik.)’te Yapraktan Gübrelemenin Tane Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi,’’

Yüzüncü Yıl Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.31-37, 2005 (National Refreed University Journal)

Variations in Seedling Characters of Some Wheat and Barley Genotypes During Germination

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.8, no.9, pp.1207-1211, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arpada Ekim Yöntemleri ve Ekim Sıklıklarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl Üniv. Tarım Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.43-52, 2005 (National Refreed University Journal)

‘’Van Kıraç Koşullarında Farklı Azot Dozlarının Nohut’un (Cicer arietinum L.) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri,’’

Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.9-18, 2003 (National Refreed University Journal)

Bakla (Vicia faba L.)'da İlk Gelişme Devresinde Kök ve Topraküstü Organlarının Durumu

Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.192-196, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETREMINATION OF SEED YIELD AND YIELD COMPONENTS IN BARLEY BY USING ADAPTIVE LASSO REGRESSION

International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), Nevşehir, Turkey, 18 - 21 May 2016, pp.55

Arpada Farklı Azotlu Gübre Dozu ve Uygulama şekillerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 15 September 2011, pp.177-180

Mercimek (Lens culinaris Medic.)'te İlk Gelişme Devresinde Kök ve Topraküstü Organlarının durumu

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 17 - 21 September 2001, pp.365-370

Soya (Glycine max. (L.)Merr.)'da İlk Gelişme Devresinde Kök ve Topraküstü Organlarının durumu

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 17 - 21 September 2001, pp.279-283

Nohut (Cicer arietinum L.)'da İlk Gelişme Döneminde Kök ve Topraküstü Organların Durumu

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 17 - 21 September 2001, pp.303-308