Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Haziran 2017 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

    Tez Savunma Jürisi(Tıpta Uzmanlık)

    Tez Savunma Jürisi(Tıpta Uzmanlık)

  • Nisan 2016 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

    Tez Savunma Jürisi(Tıpta Uzmanlık)

    Tez Savunma Jürisi(Tıpta Uzmanlık)

  • Ocak 2016 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

    Tez Savunma Jürisi(Tıpta Uzmanlık)

    Tez Savunma Jürisi(Tıpta Uzmanlık)

  • Ekim 2015 Tez Savunma (Tıpta Uzmanlık)

    Tez Savunma Jürisi(Tıpta Uzmanlık)

    Tez Savunma Jürisi(Tıpta Uzmanlık)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2018 - Devam Ediyor Van Tıp Dergisi

    Yardımcı Editör

  • 2017 - Devam Ediyor Konuralp Medical Journal

    Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

  • Ağustos 2018 Eastern Journal of Medicine

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Haziran 2018 Advances in Dermatology

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Haziran 2018 Eastern Journal of Medicine

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Nisan 2018 Eastern Journal of Medicine

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Nisan 2018 Van Tıp Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Mart 2018 Eastern Journal of Medicine

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Şubat 2018 Advances in Dermatology

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Şubat 2018 Eastern Journal of Medicine

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Ocak 2018 Eastern Journal of Medicine

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Aralık 2017 Advances in Dermatology

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Ekim 2017 Van Tıp Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ekim 2017 Van Tıp Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ekim 2017 Advances in Dermatology

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Temmuz 2017 Konuralp Medical Journal

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Haziran 2017 Van Tıp Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi