Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The use of traditional and complementary medicine among diabetes patients, and the awareness and attitudes of physicians

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.68, sa.11, ss.1650-1654, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Traditional and Complementary Medicine Use among Diabetes Patientsand Awareness and Attitudes of Physicians about This Situation

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.68, ss.1650-1654, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of the relationship between loneliness and medication adherence in patients with diabetes mellitus: A cross-sectional study

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.46, sa.8, ss.3149-3161, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hiperemezis Gravidarum

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.5, ss.19-24, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Gebelik ve Beslenme

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.5, ss.25-33, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Attitude and behaviour of hospital workers on healthy diet and lifestyle in Eastern Turkey

Eastern Journal of Medicine, cilt.21, ss.126-130, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van ilinde birinci basamakta hasta memnuniyeti: Ankete dayalı kesitsel çalışma.

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.13, ss.137-147, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Basamakta Acil Sağlık Hizmetleri: Tanımlayıcı Çalışma.

TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.12, ss.185-192, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile Hekimliği Disiplininin ‘Olmazsa Olmaz’larından Biri :Sürekli Bakım:Neden ,Nasıl ,Nereye Kadar?

RNA Aile Hekimliği Aktüel Bilimsel Tıp Dergisi, cilt.1, ss.6-9, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnfertil Kadınlarda Psikososyal Sorunlar ve Şiddetin Araştırılması

17.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.96

Van Bölgesinde Kadınların Cinsel Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması

17.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.77-79

Diabetes Mellitus Tanılı Bireylerin Tedavilerine Yönelik Yas¸adıkları Sorunlar ve Neler Hissettiklerinin I·ncelenmesi

16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.453-454

Gebelikte Doğum Tercihleri Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi

16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.205-206

Primer dismenore tedavisinde Kinezyoteyp uygulaması analjezik ihtiyacını azaltabilir mi?

6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, Edirne, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017, ss.17

Relationship between Burnout Syndrome and Internet Addiction, and the Risk Factors in Healthcare Employees

6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, Edirne, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017, ss.18

Üniversite Öğrencilerinde Dismenore ve Getirdiği Sonuçlar

6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, Edirne, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017, ss.18

Attitude and Behaviour of Hospital Workers on Healthy Diet.

20 th WONCA Europe Conference, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.207-208

Investigation of the Internet Addiction Level and Related Factors in Healthcare Workers.

20 th WONCA Europe Conference, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.1036

Violence towards Physicians

20 th WONCA Europe Conference, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.272

Mobbing towards Physicians

20 th WONCA Europe Conference, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.273

Brucellosis Related Knowledge and Practices among Animal Breeding People in Turkey

32 nd World Congress of Internal Medicine, Seul, Güney Kore, 24 - 29 Ekim 2014, ss.349

Violence Among Cancer Patients in Eastern Turkey

32 nd World Congress of Internal Medicine, Seul, Güney Kore, 24 - 29 Ekim 2014, ss.7

Marital Satisfaction Levels of Diabetic and Non-Diabetic Couples.

32 nd World Congress of Internal Medicine, Seul, Güney Kore, 24 - 29 Ekim 2014, ss.208

Fhytotherapy And Its Harms

İnternational Environmental Science Symposium Of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.206

Urgent Healt Problems and Family Medicine

Eurepan General Practice Research Network, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2008, ss.141-147

Complementary and Alternative Medicine Survey in Eastern Turkey

European General Practice Research Network,EGPRN Autumn Conference, Vilnius, Litvanya, 27 - 30 Eylül 2007, ss.257-280

Last Year Medical Students Knowledge About Diabetes.

12th Regional Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine, Floransa, İtalya, 27 - 30 Ağustos 2006, ss.12

Yuzuncu Yıl Unıversıty Non-Academic Staffs Knowledge About Contraceptıon

The 9th Congress of the European Society of Contraception, İstanbul, Türkiye, 3 Mayıs - 06 Haziran 2006, ss.134

Depressive Symptoms in Geriatric Individuals Live İn Rural Places of Van City

İnternational Congress of Elderly Health, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2006, ss.15