Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Politik Cepheleşmede Vatan Cephesi’nin “Muş İline” Yansımaları (1958- 960)

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.20, pp.123-133, 2020 (National Refreed University Journal)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın "Programları" Ekseninde Mukayesesi

History Studies, vol.12, no.4, pp.1351-1380, 2020 (Other Refereed National Journals)

100.Yılında Birinci Meclisi "Siyasi Gruplar" Üzerinden Hatırlamak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.9, pp.283-315, 2020 (National Refreed University Journal)

TÜRK DIŞ POLİTİKASINA TARİHSEL BİR BAKIŞ: TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ (1919-1925)

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.7, pp.134-148, 2019 (National Refreed University Journal)

Türk Politik Tarihinde Demokrat Parti ve 1946 Programı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.4, no.8, pp.273-295, 2019 (National Refreed University Journal)

İkinci Dünya Sava?ı Sonrası Meydana Gelen"Açlık ve Kıtlık" Olaylarının Türk Siyasal Hayatına Yansımaları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.250-281, 2016 (International Refereed University Journal)

OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA GİRİŞ SÜRECİNDE KAMUOYU OLUŞTURMADA BASININ ROLÜ: TANİN VE İKDAM ÖRNEĞİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.32, pp.331-347, 2016 (International Refereed University Journal)

DEMOKRAT PARTİ'NİN KURULUŞ SÜRECİ VE İKTİDAR PARTİSİYLE İLİŞKİSİ(1946-1950)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.25, pp.111-140, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜRESELLEŞME, ORTA DOĞU VE SİYASET

Bitlis Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi (USEAK), Bitlis, Turkey, 27 - 28 September 2018, vol.1, no.1, pp.50-51

BİRİNCİ UMUMİ MÜFETTİŞLİĞİN İDARE TEŞKİLATI

KAYFOR 14, Van, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.109

FRANSIZ İHTİLALİ'NİN MİLLİYETÇİLİK BAĞLAMINDA OSMANLI DEVLETİNE YANSIMALARI

TEHCİRİN 100.YILINDA OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ İSYANLAR, Diyarbakır, Turkey, 18 - 20 December 2014, pp.45-54

BİRİNCİ UMUMİ MÜFETTİŞLİK BÖLGESİ FAALİYETLERİ(BİTLİS-VAN KISIMLARI)

II.ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU, Bitlis, Turkey, 22 - 24 September 2014, pp.242-248

İŞGAL DÖNEMİNDE VAN(1915-1918)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ERMENİLER, Van, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.1

CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAN GÖLÜ İŞLETME İDARESİ'NİN KURULMASI(1928-1936)

V.ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 9 - 13 June 2009, pp.640-648

Books & Book Chapters