Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Doktora

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji, Türkiye

 • 2013 - 2014 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji, Türkiye

 • 2010 - 2013 Yüksek Lisans

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

 • 2007 - 2010 Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya, Türkiye

 • 2004 - 2009 Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Kanser Kök Hücre Lizatı ile Yüklenmiş Dendritik Hücrelerin Antitümör İmmün Yanıtlarının İncelenmesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji

 • 2014 Yüksek Lisans

  Trabectedin’in (yondelis; et-743) ,CD133+/ CD44+ insan prostat kanser kök hücresi üzerindeki etkilerinin iki boyutlu (2d) ve üç boyutlu (3d) sistemde incelenmesi

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji

 • 2013 Yüksek Lisans

  Halofilik mikroorganizmalar tarafından fenolün biyodegradasyonu

  Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

Yabancı Diller

 • B1 Orta Arapça

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017New Frontiers in Life Sciences

  Sağlık ve Tıp , İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)

 • 2017Therapeutic Mab Engineering and Production Certification Workshop

  Sağlık ve Tıp , İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)

 • 2017TÜBA 3. Uluslararası Kök Hücre Kursu: Hematolojik Onkolojide İnovatif Hücresel Tedaviler

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

 • 2017Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Kurs Programı

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi

 • 2016I. Kök Hücre ve Biyoetik

  Sağlık ve Tıp , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Biyoetik Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOMER)

 • 2016Metabolizma ve Kanser

  Sağlık ve Tıp , İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)

 • 2015Antibody Üretimi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü

 • 2015Farelerde Embriyo Manipülasyonları ve Transgenik Fare Üretiminde Kullanılan Yöntemler Uygulamalı Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TUBITAK MAM)

 • 2015Germ Hücresi İzolasyonu ve Mikromanipülasyon Teknikleri Pratik Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 • 2008Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi

 • 2007Öğretim Yöntem ve teknikleri( Pedagojik Eğitim)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi

 • 2007İstanbul Üniversitesi 4. Moleküler ve Genetik Kış Okulu

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi