Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Glycogen synthase kinase-3 inhibition in glioblastoma multiforme cells induces apoptosis, cell cycle arrest and changing biomolecular structure.

Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, cilt.209, ss.150-164, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Repression of the Notch pathway prevents liver damage in streptozotocin-induced diabetic mice.

Folia histochemica et cytobiologica, cilt.55, ss.140-148, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of cell cycle components, apoptosis and cytoskeleton-related molecules and therapeutic effects of flavopiridol and geldanamycin on the mouse fibroblast, lung cancer and embryonic stem cells.

Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, cilt.37, ss.12423-12440, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Phenol biodegradation by halophilic archaea

INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION, cilt.107, ss.140-146, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

miR-15a enhances the anticancer effects of cisplatin in the resistant non-small cell lung cancer cells.

Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, cilt.37, ss.1739-51, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Protective Effect of Losartan on Diabetic Neuropathy in a Diabetic Rat Model

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.123, ss.479-484, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Induced growth inhibition, cell cycle arrest and apoptosis in CD133+/CD44+ prostate cancer stem cells by flavopiridol.

International journal of molecular medicine, cilt.34, ss.1249-56, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Holistic Approach to Cell Characteristics and Behavioral Analysis

Holistic Approach to Cell Characteristics and Behavioral Analysis-Critical Reviews™ in Oncogenesis, ss.21-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Close look in EMT, MAPK and inflammation: what differs in mouse embryonic stem, somatic and cancer cells?

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.201-212, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Embriyoner gelişimde transkripsiyonel ağlar ve hücre sinyalleri

Ege Tıp Dergisi, cilt.54, ss.101-105, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hystotoxicological Examination of A New Design Psychoac- tive Substance 5-MeO-MiPT

The 57th Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists, Birmingham, İngiltere, 2 - 06 Eylül 2019, ss.385

Effects of Glycogen Synthase Kinase Inhibitor on Glioblastoma Multiforme Cell Line Via Apoptosis and Cell Signaling Pathways

World Federation of Neurosurgial Societies (WFNS) XVI. Word Congress of Neurosurgey, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017, ss.102

What is the power of compositional concentration of matrix on the Mouse embryonic stem cell

EMBO Course & Workshops “Advances in stem cell and regenerative medicine”, Heidelberg, Almanya, 23 - 26 Mayıs 2017, ss.147

Geldanamisin ve Flavopiridol’un Prostat Kanserinde Sinerjitik Sitotoksisite ve Apoptotik Etkilerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.534

Deneysel ıvf modelinde kültür ortamına tiroid hormon desteğinin bovine embriyosu klivajı ve kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 30 Nisan – 3 Mayıs 2016, İzmir - Türkiye, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.438-439

Deneysel hepatokarsinoma modelinde arı zehrinin hücresel ve moleküler mekanizmalarının araştırılması

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 30 Nisan – 3 Mayıs 2016, İzmir - Türkiye, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.505-507

Streptozotocin ile İndüklenmiş Diyabetik Farelerde Sunitinib ile Notch Yolağı'nın Baskılanması Karaciğer Hasarını Engeller

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 30 Nisan – 3 Mayıs 2016, İzmir - Türkiye, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.608

Comparison of cell cycle components, apoptosis and cytoskeleton related molecules and therapeutic effects of flavopiridol and geldanamycin in mouse fibroblast, mouse lung cancer and mouse embryonic stem cells

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 30 Nisan – 3 Mayıs 2016, İzmir - Türkiye, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.117-118

Prostat Kanser Kök Hücresi ve Embriyo Ortak Kültürlerinde Yeniden Programlanmanın Epiteliyal Mezenşimal Değişim Yönüyle Araştırılması

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Nisan 2016 - 30 Mayıs 2014, ss.110-113