Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su Temini ve Arıtımı

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Uygulamalı Jeoloji

  • Hidrojeoloji ve Hidroloji

  • Mühendislik ve Teknoloji