Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimation of rock mass permeability using variation in hydraulic conductivity with depth: experiences in hard rocks of western Turkey

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.77, sa.4, ss.1663-1671, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ADSORPTION OF CRYSTAL VIOLET FROM AQUEOUS SOLUTION ON ACTIVATED CARBON DERIVED FROM GOLBASI LIGNITE

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, cilt.48, sa.1, ss.253-270, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CHARACTERISTIC PROPERTIES OF ADSORBED CATALASE ONTO ACTIVATED CARBON BASED ADIYAMAN LIGNITE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.20, ss.2371-2378, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Murgul Bakır Madeni-Damar Atık Barajı (Artvin) Alanındaki Yeraltı ve Yüzey Suyu Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri ve Boya Deneyi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.163-178, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Optimization with response surface methodology (RSM) of adsorption conditions of Cd(II) ions from aqueous solutions by pumice

HACETTEPE JOURNAL OF BİOLOGY AND CHEMİSTRY, cilt.42, sa.2, ss.183-192, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evrik Modelleme Tekniğinin Yeraltısuyu Akım Modellerinde Kullanılması: Afyon-Şuhut Ovası

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.26, ss.33-47, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DAMAR ATIK BARAJINDAN TEMİN EDİLEN DİP ÇAMURU İLE AURAMİNE O BOYAR MADDESİNİN ADSORPSİYON DENGE MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.540-547 Creative Commons License

Adsorption of Uranium-238 with Dasit Stone in Column System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2019, ss.52

Examination of Removal of 238U with Diatomite in Continuous Flow System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2019, ss.51

Şamran Karst Kaynağı (Gürpınar-Van) Su Potansiyelinin Sürdürülebilir Yönetim Açısından Değerlendirilmesi

HİDRO'2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.246-253

Van Gölü Havzası Yerel Meteorik Su Doğrusunun Belirlenmes

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.89-91

Quality of Water Sources for Drinking and Agricultural Use in the Upper Tigrsi River Basin, Diyarbakır-Batman,Turkey

The 8th International Symposium on Eastern Mediteranean Geology, Muğla, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2014, ss.103

Determination of Indicator Species and Algea of Adrasan Creek (Antalya)

International Environmental Science Symposium of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.126

Hyrochemical Characteristic of Groundwater in the Upper Tigris Basin, Turkey

International Environmental Science Symposium of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.68

Pomza ile Sulu Ortamlardan Cd(II) Adsorpsiyonu ve Ortam Koşullarının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.71-0

Environmental isotopic studies on a major karst aquifer in the Lake Van basin (Turkey)

International Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems, and Climate Change Studies, Monaco, Fransa, 27 Mart - 01 Nisan 2011, ss.46

Mogan ve Eymir Gölleri Arasındaki Hidrojeolojik Sistemde Çok Bilşenli Ağır Metal Taşınım Modeli

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2010, ss.219-220

Mogan ve Eymir Gölleri (Gölbaşı) Arasında Yeralan Hidrojeolojik Sistemde Yeraltısuyu Akım Modeli

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2010, ss.220-221

Evrik Modelleme Tekniğinin Yeraltısuyu Akım Modellerinde Kullanımı

56. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 14 - 20 Nisan 2003, ss.157-158

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar