Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ADSORPTION OF CRYSTAL VIOLET FROM AQUEOUS SOLUTION ON ACTIVATED CARBON DERIVED FROM GOLBASI LIGNITE

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, cilt.48, ss.253-270, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CHARACTERISTIC PROPERTIES OF ADSORBED CATALASE ONTO ACTIVATED CARBON BASED ADIYAMAN LIGNITE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.20, ss.2371-2378, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Murgul Bakır Madeni-Damar Atık Barajı (Artvin) Alanındaki Yeraltı ve Yüzey Suyu Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri ve Boya Deneyi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.163-178, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evrik Modelleme Tekniğinin Yeraltısuyu Akım Modellerinde Kullanılması: Afyon-Şuhut Ovası

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.26, no.2, ss.33-47, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DAMAR ATIK BARAJINDAN TEMİN EDİLEN DİP ÇAMURU İLE AURAMİNE O BOYAR MADDESİNİN ADSORPSİYON DENGE MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

2. Uluslararası türk dünyası mühendislik ve fen bilimleri kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.540-547 Creative Commons License

Adsorption of Uranium-238 with Dasit Stone in Column System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2019, ss.52

Examination of Removal of 238U with Diatomite in Continuous Flow System

8th international symposium on IN situ nuclear metrology as a tool for radioecology, Aydın, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2019, ss.51

Şamran Karst Kaynağı (Gürpınar-Van) Su Potansiyelinin Sürdürülebilir Yönetim Açısından Değerlendirilmesi

HİDRO'2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.246-253

Van Gölü Havzası Yerel Meteorik Su Doğrusunun Belirlenmes

4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2015, ss.89-91

Quality of Water Sources for Drinking and Agricultural Use in the Upper Tigrsi River Basin, Diyarbakır-Batman,Turkey

The 8th International Symposium on Eastern Mediteranean Geology, Muğla, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2014, ss.103

Determination of Indicator Species and Algea of Adrasan Creek (Antalya)

International Environmental Science Symposium of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.126

Hyrochemical Characteristic of Groundwater in the Upper Tigris Basin, Turkey

International Environmental Science Symposium of Van, Van, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.68

Pomza ile Sulu Ortamlardan Cd(II) Adsorpsiyonu ve Ortam Koşullarının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu

Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.71-0

Environmental isotopic studies on a major karst aquifer in the Lake Van basin (Turkey)

International Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems, and Climate Change Studies, Monaco, Fransa, 27 Mart - 01 Nisan 2011, ss.46

Mogan ve Eymir Gölleri Arasındaki Hidrojeolojik Sistemde Çok Bilşenli Ağır Metal Taşınım Modeli

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2010, ss.219-220

Mogan ve Eymir Gölleri (Gölbaşı) Arasında Yeralan Hidrojeolojik Sistemde Yeraltısuyu Akım Modeli

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2010, ss.220-221

Evrik Modelleme Tekniğinin Yeraltısuyu Akım Modellerinde Kullanımı

56. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 14 - 20 Nisan 2003, ss.157-158

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar