Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2019 Akademik Kadroya Atama

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Dr. Öğretim Üyesi Atama Jürisi)

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dr. Öğretim Üyeliğine atama Jürisi

 • Nisan 2019 Akademik Kadroya Atama

  Hakkari Üniversitesi (Dr. Öğretim Üyesi Atama Jürisi)

  Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrt Üyesi Atama Jürisi

 • Mayıs 2018 Akademik Kadroya Atama

  Siirt Üniversitesi (Dr. Öğretim Üyesi Atama Jürisi)

  Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrt Üyesi Atama Jürisi

 • Nisan 2018 Akademik Kadroya Atama

  Van YYÜ (Dr. Öğretim Üyesi Atama Jürisi)

  Yardımcı Doçentlik Atama Jurisi

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yaşayan Diller Enstitüsü

  Yaşayan Diller Enstitüsü

 • Kasım 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Muş Alparslan Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Muzaffer Ekinci- Kürt Dili Kültürü ABD

 • Mayıs 2016 Akademik Kadroya Atama

  Yrd. Doç. Ataması

  Dr. Kenan BULUT'un Yrd. Doç. Kadrosuna Atanması

 • Ağustos 2015 Akademik Kadroya Atama

  Yrd. Doç. Ataması

  Dr. Hatice COŞKUN'un Yrd. Doç. Kadrosuna Atanması

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2019 International Journal of Language Academy / IJLA

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Aralık 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ağustos 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, ,Vol:2, "Şairleri Kovmak İsteyen Şair The Poet Who Wanted To Banish Poets"

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi "Johann Gottfrıed Herder’de Milliyetçilik Düşüncesi"

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2017 Innovation and Global Issues in Social Sciences, "DP Hükümetlerinin Eğitim Politikaları ve TBMM’de Eğitim ile İlgili Görüşmeler (1950-1960)"

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2017 Innovation and Global Issues in Social Sciences, "Orhan Pamuk’un Bilinmeyen Ödüllü Öyküsü: Hançer"

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2017 Innovation and Global Issues in Social Sciences, "XIX. Yüzyıl "Tarz-ı Kadim" Şâiri Adanalı Ziyâ ve Hicivleri"

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2017 International Journal of Social Science JASSS

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2017 TURKISH STUDIES (International Periodical for the Languages ang History of Turkish or Turkic) Literary Analysis of White Teety By Zadie Smith And Honour By Elif Şafak From The Standpoint of Plagiarism

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2017 Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017

  Diğer Dergiler

 • Mart 2017 Turkish Studies , "Hermenötik Felsefe Bağlamında Turgay Nar’ın Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana) Oyununda Zaman Ve Mekân Kırılması"

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2016 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ağustos 2016 Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic "Bir Kara Mizah Örneği Semet Çağan'ın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu"

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2016 Uluslararasi İnsan Bilimleri Dergisi "Journal of Human Sciences, ISSN: 2458-9489"Language and Literature Political criticism in Turgay Nar’s play titled Gizler Çarşısı

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2015 The Journal Of Academic Social Science Studies JASSS "İki Dilli Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri ve Yazma Kaygıları Üzerine Bir Araştırma"

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2015 Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic CEVDET KUDRET’İN YAŞAMINDAN SOKAK’INA TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK ve POLİTİK HALLERİNİN YANSIMALARI

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2014 Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic IVO ANDRİÇ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ ADLI ROMANI BAĞLAMINDA HAYATLARA UZANAN KÖPRÜLER:BOSNA-HERSEK

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2013 IRMAKTAN BİRKAÇ KATRE YA DA HAYAT BİLGİSİNDEN ÇOĞUCA HÜZMELER Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2012 The Journal of Academic Social Science Studies "Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma"

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2011 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2011 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi