Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Malta Sürgününde Bir Şair: Süleyman Nazif

Türkiyat Mecmuası, Journal of Turkology, cilt.28, ss.19-36, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dil-Millet İlişkisi Bağlamında Türkçeyi Bilgiden Bilince Konu Edinen Şiirler

Türkbilig-Türkoloji Araştırmaları Dergisi, ss.103-120, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Necip Fazıl'ın Şiirinde Toplumsal ve Kültürel Dejenerasyon

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.57-80, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"Çocuk, Suç ve Ceza Kavramlarına Aydın Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu"

Sosyal Bilimler Dergisi (Kilis 7 Aralık Üniversitesi), cilt.7, ss.334-355, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sezai Karakoç İle İsmet Özel'in Poetik Fikirleri Bağlamında Türkiye'de Modern İslamî Şiir

The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, ss.131-145, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Vecize Edebiyatı ve Sosyal Öğreti Örneği Olarak Raif Necdet Kestelli'nin Süzme Sözleri

e-Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi /Journal Of Oriental Scientific Research (JOSR), cilt.9, no.18, ss.624-643, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

SEZAİ KARAKOÇ İLE İSMET ÖZEL’İN POETİK FİKİRLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE MODERN İSLAMİ ŞİİR

The Journal of Academic Social Science Studies, no.1, ss.131-145, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1940-1960 Arası Dönemde Toplumcu Gerçekçi Şairlerin Sanatsal Faaliyet Zemininde Hak Arama Mücadelesi

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.54-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1940-1960 Arası Dönemde Toplumcu Gerçekçi Şairlerin Sanatsal Faaliyet Zemininde Hak Arama Mücadelesi

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.54-80, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.1, no.2, ss.197-212, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam'ında Kültürel Ybancılaşmaya Karşı Geleneksel Tepki

Türkiyat Mecmuası İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, ss.119-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.5, ss.197-212, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Kişisel Alana Açılan Bir Pencere Olarak Cemil Kavukçu Öyküsü: Cezam Bitiyor Ceza”,

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research,, cilt.8, ss.110-118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Talip Apaydın’ın Şiirlerinde Mekânın Poetikası ve Köylü Algısı

International Journal of Language Academy, cilt.3, ss.41-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sevgi Soysal’ın Öykülerinde Söz Varlığı Unsurları: Yansımalar, Kalıp Sözler, İkilemeler, Deyimler”

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science, ss.51-75, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Şemsettin Sami’nin Besa yahud Ahde Vefa ile Gâve Adlı Piyeslerinde Sömürüye Karşı Politik Eleştiri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research,, cilt.9, ss.117-128, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dil-İletişim İlişkisi Kapsamında Beden Dilinin İşlevi

International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2, cilt.35, ss.89-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mevlana’nın Mesnevi’sinde “İnsan” Telakkisi ve “İnsan-i Kâmil” Ölçüsü”

Türk-İslâm Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.8-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Çocuk Edebiyatı Kapsamında İbrahim Alaettin Gövsa’nın Çocuk Şiirleri’ne Değerler Eğitimi Bağlamında Bir Bakış

International Journal of Languages’ Education and Teaching, ss.210-228, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Benim Adım Kırmızı’da Resim Sanatı Bağlamında Doğu-Batı Çatışması”

International Journal of Languages’ Education and Teaching, ss.229-245, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Necip Fazıl Kısakürek’in “Muhasebe” Şiiri Üzerine Anlambilimsel/Göstergebilimsel Bir Çözümleme”

Assos Journal, The Journal of Academic Social Science,, ss.390-408, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Mehmet Akif’in Şiirlerinde İki Anahtar Kelime: Cehâlet” ve “Kavmiyet”

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, ss.32-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Quest For Identity And The State of Belonging In The Stories Of William Saroyan Who Is Of Bitlis Origin

International Journal of Language & Literature, cilt.2, no.1, ss.123-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Bir Dava ve Toplum Adamı Olarak Necip Fazıl’ın “Fikir Çilesi”

International Journal of Languages’ Education and Teaching, ss.63-77, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Memet Baydur’un Tiyatro Yazarlığı ve Eleştiri

The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science, ss.475-496, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Memet Baydur Tiyatrosu ve Dramatik Bir Pazarlık Oyunu: Kamyon”

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, ss.817-833, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“1980 Sonrası Türk Öykücülüğünde Cemil Kavukçu ve Temmuz Suçlu Adlı Öykü Kitabının Tutunamayan Karakterlerinde Kimlik Bunalımı

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, ss.867-883, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış

The Journal Of Academic Social Science Studies JASSS, cilt.3, ss.879-904, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Batılılaşma Sürecinde ‘Feminizm’in Tehdidi Altındaki Türk Aile Yapısını ve Evlilik Kurumunu Belgeleyen Roman: Jön Türk”

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.217-240, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Tarih-Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimindeki Rolü”

Uluslar arası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.48-60, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ağrı’ ve ‘Acı’ Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri

The Journal Of Academic Social Science Studies JASSS, ss.329-346, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Kültür Değişmesi ve Safiye Erol’un “Kadıköyü’nün Romanı” ile “Ülker Fırtınası” Adlı Romanlarında Kuşak Çatışması”

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, ss.387-407, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çocuk Edebiyatı Kapsamında Tevfik Fikret'in Eğitim Anlayışı ve Şermin

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.48-71, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nin Edebiyatımıza Yansıması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.29-58, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

“Talip Apaydın'ın Çocuk Romanlarında Gezi-Gözlem, Araştırma ve Dinleme Yoluyla Öğrenme

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.94-122, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türk Halk Kültüründe Geleneksel 'Hediye' Motifi

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü- Türk Kültürü,, ss.10-24, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Talip Apaydın’ın Roman ve Öykülerinde Kadın ve Sorunları

İlmî Araştırmalar, ss.87-120, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Abdülhak Hamid'in Şiirlerinde Ölüm Tefekkürü ve Mezar Tasavvuru”

Milli Eğitim Dergisi, ss.30-48, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rıfat Ilgaz'ın Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eğitim Anlayışı

Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları,, ss.115-125, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Baba-Oğul Çatışmasında Yalnızlaşan Öksüz Bir Karakterin Romanı: Aylak Adam

INCSOS 5. International Congress On Social Sciences, Üsküp, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.419-428 Creative Commons License

Di Zargotina Kurdan De Erka Saziya Dengbêjiyê

Uluslararası DENGBÉJLİK KÜLTÜRÜ VE DENGBÉJLER Sempozyumu, Şırnak, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, ss.121-139 Creative Commons License

Feyyaz Kayacan’ın Sığınak Hikâyeleri’nde Savaşın Toplumlar Arası Yarattığı 'Kin'in Bir Zihniyet Sorunu Olarak Sorgulanması

3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2018, ss.661-677 Creative Commons License

Malta Sürgünü Bir Şair: Süleyman Nazif

UMTEB International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, Gürcistan, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.107

MAXINE HONG KINGSTON’S THE WOMAN WARRIOR FROM THE STAND POINT OF CULTURAL CONFLICTS

II. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukrayna, 26 - 29 Nisan 2018, ss.71-72

Türkçeyi Konu Edinen Şiirler ve Fazıl Hüsnü'nün Türkçe Katında Yaşamak Şiiri Üzerine Bir Değerlendirme

İnnovation And Global İssuesin Social Sciences, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.1068-1086

JAMES JOYCE’UN EVELINE ADLI KISA ÖYKÜSÜNDE ATALET

II. INTERNATIONAL DMITRI YAVORONITSKI EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukrayna, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.73-74

Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde Toplumsal Değişme ve Aile Kurumu

Dimitri Yavornitski I. International Congress On Social Sciences, Kiev, Ukrayna, 11 - 13 Ağustos 2017, ss.19-20

Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam"ında Kültürel Yabancılaşmaya Karşı Eleştirel Yaklaşım

AL-Farabi I.International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.638-639

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Karşılaşılan Başlıca Problemler

Al-Farabi I.International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.598-599

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatında Karşılaşılan Başlıca Sorunları

Al Farabi 1'st International Congress on Social Sciencess, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.598

Sezai Karakoç İle İsmet Özel'in Poetik Fikirleri Bağlamında Türkiye'de Modern İslamî Şiir

Al-Farabi I. International Congress on Social Sciensces, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.32-33

Vecize Edebiyatı ve Sosyal Öğreti Örneği Olarak Raif Necdet Kestelli'nin Süzme Sözler'i

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.191-206

SÖMÜRGECİLİK VE YABANCI DİL EĞİTİMİNE RADİKAL BİR BAKIŞ: NGUGI WA THIONG’O

Innovation and Global Issues in Social Sciences I, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, no.1, ss.17-22

The Socialist Realist Poets' Struggle for Their Rights within the Context of Art Activities Between the period of 1940-1960

Innovation and Global Issues in Social Sciences I, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.1, no.1, ss.41-45

, Suç Ve Ceza Kavramlarına Toplumsal Bakışı Yansıtan Roman: Suçlu

3. Uluslararası Çin’den Adriyatk’e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.193-207

The Sources Which Şemsettin Sami’s Gave Benefits From And A Dramaturgic Analysis Of The Work In Political Context

III. AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 4 - 07 Şubat 2016, ss.229-235

The Function of Body Language Within Language Communication Relationship

IMACBE 15,3rd International Multi-Conferance On Acricultural, chemical,ecosystems, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 20 - 21 Mayıs 2015, ss.84-90 Creative Commons License

Paint Art in 'My Name is Red' in the Contex of the Conflict Between East and West

III International Congress of Turkology, Varşova, Polonya, 25 - 27 Haziran 2014, ss.31-32

Bahtiyar Vahapzade’nin Şiirlerinde Hayat Felsefesi

Uluslar arası Bahtiyar Vahapzade Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 13 - 15 Aralık 2012, ss.27-40

Namık Kemal’in Siyasi Düşünceleri ve Devlet İdeali

Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu,, Tekirdağ, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2010, cilt.1, ss.405-425

Kitap & Kitap Bölümleri

Şemsettin Sami’nin Gâve’sinin Üç Farklı Kültürdeki Varyantları ve Eserin Politik Bağlamda Dramaturjik Analizi

International Academic Studies İn Philology, Göre Zehra, Editör, Uluslararsı Stamparıja Ivpe Yayınevi, Çetinje/Karadağ/Montenegro, ss.158-177, 2019 Creative Commons License

Ülker Köksal'ın Tiyatrolarında Anadolu Kadınının Modernitenin Etkisinde Yansıttığı Değişim/Dönüşüm Algısı

Türk Dünyasında Kadın Algısı, Ulusan, Ş., Kayhan, S., Editör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, ss.515-531, 2016 Creative Commons License

TİRAJE

Ankara Birleşik Yayıncılık, Ankara, 2014