Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2022 Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

 • June 2022 Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

 • April 2022 Associate Professor Exam

  Van Yüzüncü Yil University

  Associate Professor Exam

 • April 2022 Associate Professor Exam

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Associate Professor Exam

 • December 2021 Associate Professor Exam

  Van Yüzüncü Yil University

  Associate Professor Exam

 • August 2021 Associate Professor Exam

  Van Yüzüncü Yil University

  Associate Professor Exam

 • May 2021 Associate Professor Exam

  Van Yuzuncu Yil University

  Associate Professor Exam

 • April 2021 Post Graduate

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Post Graduate

 • March 2021 Associate Professor Exam

  Van Yüzüncü Yil University

  Associate Professor Exam

 • November 2019 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Dr. Öğretim Üyesi Atama Jürisi)

  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dr. Öğretim Üyeliğine atama Jürisi

 • April 2019 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Hakkari Üniversitesi (Dr. Öğretim Üyesi Atama Jürisi)

  Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrt Üyesi Atama Jürisi

 • May 2018 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Siirt Üniversitesi (Dr. Öğretim Üyesi Atama Jürisi)

  Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrt Üyesi Atama Jürisi

 • April 2018 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • May 2017 Post Graduate

  Yaşayan Diller Enstitüsü

  Yaşayan Diller Enstitüsü

 • November 2016 Post Graduate

  Muş Alparslan Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Muzaffer Ekinci- Kürt Dili Kültürü ABD

 • May 2016 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Yrd. Doç. Ataması

  Dr. Kenan BULUT'un Yrd. Doç. Kadrosuna Atanması

 • August 2015 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Yrd. Doç. Ataması

  Dr. Hatice COŞKUN'un Yrd. Doç. Kadrosuna Atanması

Activities in Scientific Journals

 • 2020 - Continues Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi

  Scientific Committee Membership

Scientific Refereeing

 • December 2019 The Journal of Academic Social Science Studies JASSS International Journal of Social Science

  Other Indexed Journal

 • November 2019 International Journal of Language Academy / IJLA

  Other Indexed Journal

 • July 2019 Project Supported by Higher Education Institutions

 • December 2018 Project Supported by Higher Education Institutions

 • August 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, ,Vol:2, "Şairleri Kovmak İsteyen Şair The Poet Who Wanted To Banish Poets"

  Other Indexed Journal

 • August 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi "Johann Gottfrıed Herder’de Milliyetçilik Düşüncesi"

  Other Indexed Journal

 • July 2017 Innovation and Global Issues in Social Sciences, "DP Hükümetlerinin Eğitim Politikaları ve TBMM’de Eğitim ile İlgili Görüşmeler (1950-1960)"

  Other Indexed Journal

 • July 2017 Innovation and Global Issues in Social Sciences, "Orhan Pamuk’un Bilinmeyen Ödüllü Öyküsü: Hançer"

  Other Indexed Journal

 • July 2017 Innovation and Global Issues in Social Sciences, "XIX. Yüzyıl "Tarz-ı Kadim" Şâiri Adanalı Ziyâ ve Hicivleri"

  Other Indexed Journal

 • June 2017 International Journal of Social Science JASSS

  Other Indexed Journal

 • April 2017 TURKISH STUDIES (International Periodical for the Languages ang History of Turkish or Turkic) Literary Analysis of White Teety By Zadie Smith And Honour By Elif Şafak From The Standpoint of Plagiarism

  Other Indexed Journal

 • April 2017 Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017

  Other journals

 • March 2017 Turkish Studies , "Hermenötik Felsefe Bağlamında Turgay Nar’ın Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana) Oyununda Zaman Ve Mekân Kırılması"

  Other Indexed Journal

 • December 2016 Project Supported by Higher Education Institutions

 • August 2016 Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic "Bir Kara Mizah Örneği Semet Çağan'ın Ayak Bacak Fabrikası Oyunu"

  Other Indexed Journal

 • June 2016 Uluslararasi İnsan Bilimleri Dergisi "Journal of Human Sciences, ISSN: 2458-9489"Language and Literature Political criticism in Turgay Nar’s play titled Gizler Çarşısı

  Other Indexed Journal

 • January 2016 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2015 The Journal Of Academic Social Science Studies JASSS "İki Dilli Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri ve Yazma Kaygıları Üzerine Bir Araştırma"

  Other Indexed Journal

 • June 2015 Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic CEVDET KUDRET’İN YAŞAMINDAN SOKAK’INA TÜRKİYE’NİN SOSYO-EKONOMİK ve POLİTİK HALLERİNİN YANSIMALARI

  Journal Indexed in AHCI

 • June 2014 Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic IVO ANDRİÇ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ ADLI ROMANI BAĞLAMINDA HAYATLARA UZANAN KÖPRÜLER:BOSNA-HERSEK

  Journal Indexed in AHCI

 • February 2013 IRMAKTAN BİRKAÇ KATRE YA DA HAYAT BİLGİSİNDEN ÇOĞUCA HÜZMELER Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

  Journal Indexed in AHCI

 • January 2012 The Journal of Academic Social Science Studies "Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Beyin Fırtınası Tekniğinin Etkililiği Üzerine Nitel Bir Araştırma"

  Other Indexed Journal

 • June 2011 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2011 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal