Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Digital Content-Supported Transformation from Teachers’xx Perspectives withinthe Scope of 2023 Education Vision

Educational Policy Analysis and Strategic Research (EPASR), cilt.15, sa.3, ss.290-309, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the attitude change of pre-service elementary school teachers towards a course of mathematics education within the framework of Theory of Didactical Situations.

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET),, cilt.6, sa.6, ss.879-904, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Olasılık Konusunda Temsil Edilebilirlik İle İlgili Kavram Yanılgıları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.1434-1458, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Glköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometrik DüGüncenin GeliGim Düzeyleri ve Yön Hislerinin Gncelenmesi

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.86-92

Misconceptions regarding representativeness in probability subject of high school students: Van case

2nd International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM-VAN 2018), Van, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2018, ss.75

A-didaktik ortamlarda matematik öğretiminin sınıf öğretmen adaylarının matematik eğitimi derslerine yönelik tutumlarına etkisi.

Vth International Eurasian Educational Research Congress (Ejer congress 2018), Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1014-1016