Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Eğiticilerin Eğitimi PCM

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2017 DMITRI YAVORINITSKI 1 st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

  Oturum Başkanı

  Kyyiv, Ukrayna

 • 2017 LIFE(learned,integrated,fused,equaltiy)=Youth-friendly Social Policy(YoFSoP)

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2017 EĞİTİM

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2017 VAN-İRAN Bağlamında Hedef Pazar ve Müşteri İlişkileri Yönetim Stratejileri

  Moderatör

  Van, Türkiye

 • 2017 VAN-İRAN Bağlamında Hedef Pazar ve Müşteri İlişkileri Yönetim Stratejileri

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2017 Van Şehrinde Yaşayanların Van Markasına ve Kimliğine Bakış Açıları

  Panelist

  Van, Türkiye

 • 2016 Proje Döngüsü Yönetimi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2016 Van İlinde yerinden Edilmişlerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Projesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Yerelde Proje Geliştirmek için Çoğaltıcılar Eğitimi

  Katılımcı

  Türkiye