Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA KIRSALDA KADININ DURUMUNA BİR BAKIŞ: VAN OTLU PEYNİRİ ÜRETİMİ ÖRNEĞİ

International Journal of Geography and Geographical Education, cilt.42, ss.1-25, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Van’ın Edremit ilçesinde turizmin gelişimi: Rezilyans ve değişim

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, cilt.74, ss.29-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KENT, KİMLİK VE İMAJ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.566-574, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI BOYUTUNA BİR BAKIŞ

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, ss.65-84, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Performans Yönetimi ve Yüksek Performanslı Organizasyonların Özellikleri

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.37-54, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reflection of Feminist Perspective on Education: An Analysis of Geography Textbooks in Turkey

Proceedings of The Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.96-101

Kentlerin Markalaşama(ama)ması ve Yerel Dinamikler: Van İli Örneği

International West Asia Congress Of Tourism Research (IWACT’18), Van, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2018, ss.235-242

HOT AIR BALLON TOURISM IN CAPPADOCIA (TURKEY): CHALLENGES AND NEW PERSPECTIVES

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.81 Creative Commons License

Turizm Kent Markalaşmasında Sivil Toplum Örgütlerinin(STÖ) Rolü: Van Sivil Toplum Örgütleri Örneği

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.34-36

AN ANALYSIS OF LOCAL AND SPATIAL DYNAMICS IN THE EMERGENCE OF TOURISM-BASED ENTREPRENEURSHIP IN THE CASE OF GOREMENEVŞEHİR/TURKEY

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.186-187 Creative Commons License

DIGITALIZATION IN TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY: THE CASE OF VAN HOTELIERS

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ/ International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.59 Creative Commons License

TURİZMDE KENT MARKALAŞMASINDA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ROKÜ (STÖ): VAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Van, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.34-36

AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: TÜRKİYE'DE TRB2 BÖLGESİ VAN İLİ ÖZELİNDE

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukrayna, 11 - 13 Ağustos 2017, ss.63-64 Creative Commons License

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON İLİŞKİSİ

Al Farabi 1st İnternational Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.512 Creative Commons License

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HAYVAN KULLANIMI: KURAMSAL BİR MODEL ÖNERİSİ

Al Farabi 1st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.481 Creative Commons License

Kent, Kimlik ve İmaj: Van İli Örneği

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR'14, Van, Türkiye, 27 Nisan - 29 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.566 Creative Commons License

AN OVERLOOK TO MANAGERIAL PERFORMANCE AND COMPETENCIES IN TERM OF BUSINESS STRATEGIES

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, France, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.290

Kitap & Kitap Bölümleri

ŞEHİR SAKİNLERİNİN ŞEHRİN MARKA KİŞİLİĞİNE VE MARKASINA DÖNÜK ALGISI: VAN’DA KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

TURİZM ARAŞTIRMALARI, ALAEDDİN, ÖZER, ŞAHİN, KALAY , Editör, Paradigma Pegem Akademi Yayın Evi Pegem Akademi Yayın Evi, İstanbul, ss.97-124, 2019

Türkiye’de Turizmin Yapısal Sorunları

Türkiye Turizm Coğrafyası, Doğan Sertkaya Ö., Duran E., Editör, Paradigma Pegem Akademi Yayın Evi, Çanakkale, ss.343-359, 2018