An Evaluation of Van Historical Cheese Bazaar in Terms Of Tourism Sector And Tourism Entrepreneurship: Restoration and Covid-19 Process


Creative Commons License

Cihangir E., Demirhan Ö.

Kent Akademisi, vol.14, no.3, pp.705-727, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35674/kent.973685
  • Journal Name: Kent Akademisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.705-727
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Van Historical Cheese Bazaar entrepreneurs have undergone two important changes between 2018-2021. The first was the restoration which was undertaken in 2018, and the second has been the Covid-19 Pandemic process, which affects globally the world and Turkey. The latter’s effects are still available. The value of cheese which was created by Van Historical Cheese Bazaar for city tourism and how the market entrepreneurs are positioned have been evaluated by such dimensions as a touristic place and entrepreneurship. The research was based on the case study approach which embraces the qualitative research paradigm. In the first stage of the research, face-to-face interviews were achieved with the market entrepreneurs who are selected with the purposive and following snowball sampling method. The second stage of the study was followed by phone interviews with entrepreneurs, local guides, and agencies. The interviews were completed with 28 entrepreneurs, 7 guides and 4 tourist agencies. In addition, the views of the expert and formal institutions who are knowledgeable of the city's recent past were also taken into consideration. The participants emphasized that the restoration had positive and negative outcomes for circular economy and the tourism sector. One of the major outcomes showed that e-marketing efforts have become prominent against the shrinkage in the market during the Covid-19. 

Tarihi Peynirciler Çarşısı girişimcileri 2018-2021 yılları arasında önemli iki sürece tanıklık etmişlerdir. Birincisi 2018 yılında gerçekleştirilen restorasyon ve ikincisi ise tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen ve etkileri halen devam eden Covid-19 Pandemi sürecidir. Çalışmada Van Tarihi Peynirciler Çarşısı’nın hem turistik bir mekan hem de girişimcilik boyutu tartışılarak kent turizmi için yarattığı değer ve Çarşı girişimcilerinin ne şekilde konumlandırıldıkları araştırılmıştır. Araştırma nitel araştırma paradigmasında durum çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmanın ilk aşamasında amaçsal örneklem ve kartopu örneklem yöntemi ile belirlenen Çarşı girişimcileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. İkinci aşama girişimciler, yerel rehberler, acentalar ile telefon görüşmeleri yapılarak yürütülmüştür. Görüşmeler 28 girişimci, 7 rehber ve 4 acenta ile tamamlanmıştır. Kentin yakın geçmişine hâkim kişi ve kurum yetkililerinin uzman görüşleri alınmıştır. Katılımcılar, restorasyonun hem ticari olarak hem de turizm sektörü açısından olumlu ve olumsuz sonuçları olduğunu belirtilmişlerdir. Covid-19 sürecinde pazarda oluşan daralmaya karşı epazarlama çalışmaları artmıştır.