Education Information

Education Information

  • 2008 - 2012 Expertise In Medicine

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Turkey

Dissertations

  • 2012 Expertise In Medicine

    Eksüdatif Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Uygulanan İntravitreal Bevasizumabın Oküler Nabız Amplitüdü ve Göz İçi Basıncına Etkisi

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English