Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Insulin Therapy on Ocular Biometric Parameters in Diabetic Patients

JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

In vivo analysis and comparison of anterior segment structures of both eyes in unilateral Fuchs' uveitis syndrome

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, cilt.257, ss.1489-1498, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Antiglaucomatous Drops on Conjunctival Thickness in Patients with Primary Open-Angle Glaucoma

JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, cilt.35, ss.216-222, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of changes in axial length after congenital cataract surgery.

Journal of cataract and refractive surgery, cilt.45, ss.470-474, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pulmonary functions in pseudoexfoliation syndrome

CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, cilt.12, ss.2271-2276, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ultrasonic Elastography Evaluation in Optic Neuritis

SEMINARS IN OPHTHALMOLOGY, cilt.33, ss.237-241, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epidemiology of Open Globe Injury in Children

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.28, ss.1976-1981, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Wiedemann-Rautenstrauch Syndrome With Bilateral Tarsal Kink: Three Sutures for Correction

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.28, ss.831-832, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anterior Lens Capsule and Iris Thicknesses in Pseudoexfoliation Syndrome

CURRENT EYE RESEARCH, cilt.42, ss.1445-1449, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epidemiology of Adult Open Globe Injury

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.27, ss.1636-1641, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Retinoscopy Values and Contact Lens Application in Rehabilitation of Infantile Aphakia

Journal of Glaucoma-Cataract, cilt.15, ss.33-37, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Primer Konjenital Glokomda Uzun Süreli Takip Sonuçları

GLOKOM KATARAKT, cilt.13, ss.163-168, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Conjunctival lymphangiectasia: A case report

Eastern Journal of Medicine, cilt.23, ss.316-318, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Prematüre Retinopatisinde Genetik ve Risk Faktörleri

Güncel Retina, cilt.2, ss.13-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Congenital hypothyroidism in Axenfeld-Rieger syndrome

Eastern Journal of Medicine, cilt.22, ss.208-210, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A case: Abscess formation in the sub-Tenon’s space after strabismus surgery

Eastern Journal of Medicine, cilt.22, ss.211-213, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Orta ve Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarımız

Van Tıp Dergisi, cilt.24, ss.167-172, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilateral intraorbital hemorrhage with factor XIII deficiency after strabismus surgery

Eastern Journal of Medicine, cilt.22, ss.74-76, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuru Tip (Non-Neovasküler) Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Takip ve Yaş Tipe Dönüşüm

Güncel Retina, cilt.1, ss.128-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katarakt Cerrahisinde Komplikasyon Geliştiğinde Fakoemülsifikasyondan Ekke’ye Ne Zaman Dönmeliyiz?

Journal of Glaucoma and Cataract, cilt.11, ss.230-234, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topikal ve Sistemik Steroidlere Bağlı Glokomların İncelenmesi.

Journal of Glaucoma and Cataract, cilt.11, ss.181-184, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sterile keratitis after corneal collagen crosslinking in keratoconus

JCRS Online Case Reports, cilt.4, ss.23-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Herpes zoster ophthalmicus case with partial nerve paralysis of the oculomotor

JOURNAL OF EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, cilt.30, ss.255-256, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastalığının Farkında Olmayan, Terminal Evre Steroide Bağlı Glokom Olgusu

Journal of Glaucoma and Cataract, cilt.5, ss.235-238, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mantar Suyu Kullanımı Sonrası Keratit Gelişen İki Olgu

TOD 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 18 Kasım 2018, ss.710

İntraorbital Ağaç Dalı ile 1 Yıl

TOD 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 18 Kasım 2018, ss.781

Tetanoz-Difteri (Td) Aşısı Sonrası Akomodasyon Spazmı

TOD 52. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 18 Kasım 2018, ss.504

Keratokonuslu Gözlerde Farklı Keratometrik Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.1

Uzun SÜreli Gece Görüş Dürbünü Kullanımı SOnrası Katarakt Gelişen Olgu

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.1

Katarakt Cerrahisinde Nadir Bir Komplikasyon: Endokapsüler Hematom

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.1

Delici Göz Yaralanmalarına Eşlik Eden patolojiler ve Gelişen Komplikasyonlar

Türk Oftalmoloji Derneği 38. Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.1

Optik Nöritli Hastaların Manyetik Rezonans İnceleme Sonuçları

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.1

İdiyopatik İnflamatuvar Orbital Sendromlu Olgularımız

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.1

Prematüre Yenidoğanlarda Retinopati Sıklığı

Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.1

Epidemiology of Open Globe Injury in Children

17th Euretina Congress, Barcelona, İspanya, 7 - 10 Eylül 2017, ss.1

Long Term Follow Up Results of Congenital Glaucoma Patients

7th World Glaucoma Congress, Helsinki, Finlandiya, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.1

Comparison of the Effect of Blunt Trauma on Vitrectomized and Non-vitrectomized Eyes

FLORETINA2017, Florence Retina Meeting, Florence, İtalya, 27 - 30 Nisan 2017, ss.1

Chemical Burns of the Eye: An Emergency Condition

21st ESCRS Winter Meeting, Maastricht, Hollanda, 10 - 12 Şubat 2017, ss.1

Ultrasonic Elastography Evaluation in Optic Neuritis.

Türk oftalmoloji derneği 50. ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.1

Göz muayenesi ile tanı alan iki mukosel olgusu

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.1

İzole Maküler Cherry-Red Spot’u Olan Nadir Bir Olgu.

Türk oftalmoloji derneği 50. ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.1

Konjonktival lenfanjektazili bir olgu

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.1

Bilinçsiz topikal steroid kullanımına bağlı glokom ve katarakt gelişen bir olgu

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.1

İntravitreal Dexametazon İmplantasyonunun Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisi.

Türk oftalmoloji derneği 50. ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016, ss.1

Pulmonary Function Tests in Pseudoexfoliation Syndrome

XXXIV. Congress of ESCRS, Kopenhag, Danimarka, 10 - 14 Eylül 2016, ss.128

Axial length changes after congenital cataract surgery

XXXIV Congress of ESCRS, Kopenhag, Danimarka, 10 - 14 Eylül 2016, ss.85

Epidemiology of Adult Globe Injury in Eastern Turkey

16th Euretina Congress, Kopenhag, Danimarka, 8 - 11 Eylül 2016, ss.96

Evaluation of changes in iris and anterior lens capsule of the eyes with pseudoexfoliation syndrome

2nd European Meeting of Young Ophthalmologists, Oviedo, İspanya, 24 - 25 Haziran 2016, ss.9-10

Successful treatment of ligneous conjunctivitis in a child: A long story from 7 months to 7 years old.

The 2nd Asis-Australia Congress on Controversies in Ophthalmology, Bangkok, Tayland, 18 - 21 Şubat 2016, ss.10

İKİ OLGU İLE WOLFRAM SENDROMU

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 37. KIŞ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Ocak 2016, ss.1

Delici Göz Yaralanmaları Epidemiyolojisi ve Klinik Sonuçları.

Türk oftalmoloji derneği 50. ulusal kongresi, Antalya, Türkiye, 09 Kasım 2013 - 13 Kasım 2016, ss.1