Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2008 - 2012 Tıpta Uzmanlık

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2012 Tıpta Uzmanlık

    Eksüdatif Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Uygulanan İntravitreal Bevasizumabın Oküler Nabız Amplitüdü ve Göz İçi Basıncına Etkisi

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları

Yabancı Diller

  • B2 Orta Üstü İngilizce