Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2013 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilimdalı, Türkiye

 • 2003 - 2007 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilimdalı, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Anlamdan Yoruma Dil Felsefesinin Sınırları Üzerine bir İnceleme

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Felsefe Abd

 • 2007 Yüksek Lisans

  Söyleşimcilik, Metinlerarasılık: Bakhtin, Kristeva, Barthes

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Felsefe Abd

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce