Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metinlerarasılık, Matrix ve Hegel

Sinefilozofi Dergisi, cilt.2019, no.1, ss.127-139, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gadamer'de Anlama ve Geleneğin Dilsel Konumu

Asos Journal, cilt.7, no.1, ss.62-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hegel'in Tinin Fenomenolojisi ile Wittgenstein'ın Tractatus'unda Dünyanın Apriori Dilselliği Sorunu

FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), cilt.1, no.1, ss.449-468, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Platon'un Dil Görüşünün Kratylos, Theaitetos ve Sofist Diyalogları Bağlamında Değerlendirilmesi

Özne Felsefe ve Bilim Yazıları, cilt.12, ss.293-307, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WITTGENSTEIN’IN ÖZEL DİL ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA KARTEZYEN GELENEĞE İTİRAZI

Posseible Felsefe Dergisi, cilt.4, ss.22-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derrida'nın İletişim Anlayışında İmza ve Yinelenebilirlik Kavramları

FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), cilt.2, ss.45-60, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hayatın Anlamsızlığında, Başkaldırının Anlamı

Özne Felsefe Dergisi, ss.77-87, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİLDE NESNELLİK ARAYIŞLARI VE ÖZNENİN TASFİYESİ: FREGE VE WITTGENSTEIN

Posseible Düşünme Dergisi, cilt.1, ss.43-56, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tinin Fenomenolojisi'nde Bilincin Serüveni ve Bilginin OLuşumu Sorunu

MonoKl (Hegel özel Sayısı), ss.0-271, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Ricoeur'de Söylem, Metin ve Anlam

Cogito (Ricoeur Özel Sayısı), ss.218-235, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Spinozacı bir Demokrasi Mümkün müdür?

3. Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.95-102

Locke'un Anlam ve Dil Anlayışı

3. Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.89-94

Kendini Ötekiyle Tanımak: Kentlilik

5. İzmir Felsefe Günleri: Farklılıkların Mekanı Knet, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2016, cilt.1, ss.300-308

Hume’s Criticism of Causality and Effects In The Human Science

III. Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 4 - 07 Şubat 2016, ss.7

Dostoyevski ve Nietzsche'de "Suç" ve "Vicdan" Temaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: "Suç ve Ceza" ve "Ahlakın Soykütüğü"

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi: Yerel Bağlamlar, Küresel Yakınlıklar-Edebiyatta, Kültürde ve Sanatta Geçişler, Kopuşlar, Yenileşmeler, Mersin, Türkiye, 15 Ekim 2014 - 01 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.778-785

Dostoyevski ve Nietzsche’de "Suç" ve "Vicdan" Temaları Üzerine Karşışatırmalı Bir Çalışma: "Suç ve Ceza" ve "Ahlakın Soykütüğü

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 Ekim 2014 - 17 Ekim 2015, ss.778-786

Ortaçağ Karanaval Geleneğinde Egemen Dil/Söyleme Başkaldırı

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Günleri, Kocaeli, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, no.7, ss.334-340

Kitap & Kitap Bölümleri

Paul Ricoeur

Çağdaş Fransız Felsefesi, Işıl Bayar Bravo, Hamdi Bravo, Banu Alan Sümer, Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.215-254, 2019

Groundnessless of Sense İn Derrida

CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY & PHILOSOPHY, Aslan Ş./Erdağı B., Editör, Ijopec Library Of Congress Publications İn Print, London, ss.123-128, 2018

Bakhtin'de Beden ve Dünyanın Grotesl Kavranışı

Grotesk, Şebnem Pala Güzel, Editör, Bilgesu Yayınevi, Ankara, ss.15-38, 2016

Edebiyat ve Felsefe Sempozyum Kitabı

Yüzüncü Yıl Üniversiitesi Yaınları, Ankara, 2015