Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Self, Memory and Consciousness in the Context of Locke and Hume's Understanding of Personal Identity

Beytülhikme Felsefe Dergisi, vol.10, no.3, pp.957-975, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Metinlerarasılık, Matrix ve Hegel

Sinefilozofi Dergisi, vol.2019, pp.127-139, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gadamer'de Anlama ve Geleneğin Dilsel Konumu

Asos Journal, vol.7, no.89, pp.62-70, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hegel'in Tinin Fenomenolojisi ile Wittgenstein'ın Tractatus'unda Dünyanın Apriori Dilselliği Sorunu

FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), vol.1, no.25, pp.449-468, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Platon'un Dil Görüşünün Kratylos, Theaitetos ve Sofist Diyalogları Bağlamında Değerlendirilmesi

Özne Felsefe ve Bilim Yazıları, vol.12, no.24, pp.293-307, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

WITTGENSTEIN’IN ÖZEL DİL ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA KARTEZYEN GELENEĞE İTİRAZI

Posseible Felsefe Dergisi, vol.4, no.8, pp.22-32, 2016 (Other Refereed National Journals)

Derrida'nın İletişim Anlayışında İmza ve Yinelenebilirlik Kavramları

FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), vol.2, no.18, pp.45-60, 2014 (International Refereed University Journal)

Hayatın Anlamsızlığında, Başkaldırının Anlamı

Özne Felsefe Dergisi, no.19, pp.77-87, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee’nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları

Kaygı Felsefe Dergisi, no.20, pp.239-253, 2013 (International Refereed University Journal)

DİLDE NESNELLİK ARAYIŞLARI VE ÖZNENİN TASFİYESİ: FREGE VE WITTGENSTEIN

Posseible Düşünme Dergisi, vol.1, no.2, pp.43-56, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tinin Fenomenolojisi'nde Bilincin Serüveni ve Bilginin OLuşumu Sorunu

MonoKl (Hegel özel Sayısı), pp.0-271, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Ricoeur'de Söylem, Metin ve Anlam

Cogito (Ricoeur Özel Sayısı), no.56, pp.218-235, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spinozacı bir Demokrasi Mümkün müdür?

3. Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.95-102

Locke'un Anlam ve Dil Anlayışı

3. Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.89-94

Kendini Ötekiyle Tanımak: Kentlilik

5. İzmir Felsefe Günleri: Farklılıkların Mekanı Knet, İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2016, vol.1, pp.300-308

Hume’s Criticism of Causality and Effects In The Human Science

III. Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016, pp.7

Dostoyevski ve Nietzsche'de "Suç" ve "Vicdan" Temaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: "Suç ve Ceza" ve "Ahlakın Soykütüğü"

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi: Yerel Bağlamlar, Küresel Yakınlıklar-Edebiyatta, Kültürde ve Sanatta Geçişler, Kopuşlar, Yenileşmeler, Mersin, Turkey, 15 October 2014 - 01 April 2015, vol.1, no.1, pp.778-785

Dostoyevski ve Nietzsche’de "Suç" ve "Vicdan" Temaları Üzerine Karşışatırmalı Bir Çalışma: "Suç ve Ceza" ve "Ahlakın Soykütüğü

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Turkey, 15 October 2014 - 17 October 2015, pp.778-786

Ortaçağ Karanaval Geleneğinde Egemen Dil/Söyleme Başkaldırı

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Günleri, Kocaeli, Turkey, 13 - 15 May 2009, no.7, pp.334-340

Books & Book Chapters

Paul Ricoeur

in: Çağdaş Fransız Felsefesi, Işıl Bayar Bravo, Hamdi Bravo, Banu Alan Sümer, Editor, Phoenix Yayınevi, Ankara, pp.215-254, 2019

Groundnessless of Sense İn Derrida

in: CURRENT DEBATES IN SOCIOLOGY & PHILOSOPHY, Aslan Ş./Erdağı B., Editor, Ijopec Library Of Congress Publications İn Print, London, pp.123-128, 2018

Bakhtin'de Beden ve Dünyanın Grotesl Kavranışı

in: Grotesk, Şebnem Pala Güzel, Editor, Bilgesu Yayınevi, Ankara, pp.15-38, 2016

Edebiyat ve Felsefe Sempozyum Kitabı

Yüzüncü Yıl Üniversiitesi Yaınları, Ankara, 2015