Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu

    Oturum Başkanı

    Van, Türkiye

  • 2018 ULUSLARARASI STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

    Oturum Başkanı

    Muş, Türkiye