Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1980-2008 Yılları Arasında Yazılmış Yerli Çocuk Tiyatrosu Metinlerinin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.79-93, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ignacz Kunos’un Derleyip Yazdığı Masallarda Yer Alan Grotesk Ögeler

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.10

Mo’nun Gizemi Adlı Romanda “Post-İnsan” İmgesi

Prof. Dr. Sedat Sever’e Armağan – Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.192-196

Çocuk Edebiyatında Eleştiri: "İyi Kitap" Dergisi Örneği

ULUSLARARASI STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.367

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Kurgusal Metinlerde Odaklayım

ULUSLARARASI STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.366

Kitap & Kitap Bölümleri

Etkili Bir Türkçe Öğretiminin Temel Bileşenleri

Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımlar, Bulut K., Kardaş M. N., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.237-251, 2019

Akademik Metinlerin Türleri ve Yapısı

Türk Dili 2 (Akademik Yazma Eğitimi), Kardaş M. N., Koç R. , Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.53-70, 2019

Çocuk Edebiyatı Eğitiminin Temel Kavramları

Dil ve Edebiyat Eğitiminin Temel Kavramları, Kardaş, Mehmet Nuri; Koç, Raşit, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi Yayıncılık, Ankara, ss.197-208, 2018

Metin Yapısı

Kuram ve Uygulamada Türk Dili 1, Kardaş, Mehmet Nuri; Koç, Raşit, Editör, Pegem Akademi Yayın Evi Yayıncılık, Ankara, ss.125-169, 2018

Diğer Yayınlar

Bengi'nin Elleri

Diğer, ss.19-23, 2018