Araştırma Alanları

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Jeoloji

 • Maden Yatakları-Jeokimya

 • Jeokimya (Organik ve İnorganik

 • Teorik Jeokimya

 • Uygulamalı Jeokimya

 • Mineraloji-Petrografi

 • Jeokronoloji

 • Petrografi ve Petroloji

 • Petrojenez

 • Mühendislik ve Teknoloji