Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017 yılı Van ili Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması

40. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2019, cilt.2, ss.343-354

Gürgrbaba Tepesi Paleolitik Çağ Kazısı-2017

40. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2019, cilt.2, ss.469-484

Magmatic Evolution of the Late Pleistocene Tendürek Volcano, Eastern Turkey

AN INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE STRUCTURAL GEOLOGY AND GLOBAL TECTONICS: LINKS TO LISTHOSPHERE EVOLUTION AND MANTLE GEODYNAMICS, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.65

VAN İLİ NEOJEN VE PLEİSTOSEN DÖNEMLERİ YÜZEY ARAŞTIRMASI–2016

39. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2018, ss.27-43

Van ili pleistosen dönem yüzey araştırması - 2016

39. Uluslararası kazı, araştırma ve arkeometri, Bursa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2018, cilt.2, ss.27-41

Büyük Ağrı Stratovolkanının Petrolojisi, Jeokimyası ve Magma Odası Evrimi, Doğu Anadolu

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.67, ss.442-445

Ağırkaya Kalderasının Magma Odası Süreçlerinin Petrolojik Modellemesi, Doğu Anadolu, Türkiye

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.67, ss.454-457

Petrology and Geochemistry of Quaternary Mafic Volcanism in the Northern of Lake Van, Eastern Anatolia Collision Zone, Turkey

European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Viyana, Avusturya, 7 - 12 Nisan 2013, ss.12876-12877

Magmatism and Geodynamics of Eastern Turkey

European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Viyana, Avusturya, 7 - 12 Nisan 2013, ss.12874-12875

Van Gölü Kuzeyindeki Kuvaterner Mafik Alkalen Volkanizmanın Jeokimyası Ve Petrolojisi

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2013, cilt.66, ss.384-385

Doğu Anadolu’nun Magmatik ve Jeodinamik Evrimi

65. Türkiye Jeoloji Kurultay, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2012, cilt.65, ss.372-373

Doğu Anadolu Yüksek Platosu’nun magmatik ve jeodinamik evimi konusundaki yeni bulgular

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2011, cilt.64, ss.153-155

Van Gölü kuzeyindeki neovolkanik provensin volkanik evrimi

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2010, cilt.63, ss.253-254

Volcanostratigraphic And Petrologic Properties of The Etrüsk Stratovolcano, SE Turkey

2th International Scientific Conference of Young Scientists And Students, New Directions of Investigations in Earth Sciences, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 Ekim 2007, cilt.1, ss.45-46

Bitlis Masifinde Alt Metamorfitleri Kesen K-Feldispatça Zengin Aplit Dayklarının Ekonomik Önemi

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2007, cilt.60, ss.63-67