Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Soyut Gönderme Problemi

FELSEFE DÜNYASI , vol.61, no.1, pp.90-100, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Nesne ve Olay Ontolojileri Üzerine

Kaygı Dergisi , no.12, pp.67-77, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Review of Identity Theories in The Philosophy of Mind: U. T. Place and J. J. C. Smart

15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, vol.4, pp.1348-1354 Creative Commons License

“Ayna Nöronlar ve Onların Zihin Felsefesindeki Yansımaları Üzerine Bir İnceleme”

15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 2022, vol.4, pp.1355-1362 Creative Commons License

ALAN TURING’IN YAPAY ZEKÂ ANLAYIŞINA BİR İTİRAZ OLARAK GÖDEL’İN EKSİKLİK TEOREMİ

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.217-227 Creative Commons License

DESCARTES'IN ZİHİN ANLAYIŞINDA DUYGULARIN YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.281-290 Creative Commons License

A Discussion on Paul M. Churchland and His Account on Eliminative Materialism

6th. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.122 Creative Commons License

Libet Experiment and the Mystery of Free Will

8th International AGP Conference on History, Art and Literature, Budapest, Hungary, 24 - 26 August 2017, vol.1, pp.25-26 Creative Commons License

A Discussion on the Problem of Will in Philosophy of Mind

IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.73-78

D. M. Armstrong's Views on Dispositions and The Causal Theory of Mind

Philhist'16: III. International Multitrack Conference on History of Philosophy, İstanbul, Turkey, 22 - 23 April 2016, pp.57-61 Creative Commons License

Harran’dan Modern Bilime bir Köprü: El-Battani

I. Uluslararası Katılımlı Din, Bilim ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 April 2006, vol.1, pp.333-340

Bilim Tarihi Yazımı ve Nesnellik Tartışmaları Üzerine

I. Uluslararası Katılımlı Din, Bilim ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 28 - 30 April 2006, vol.1, pp.263-270

Toplumda Demokrasi Bilincinin Uyandırılması ve Demokrasi Eğitimi

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 29 September 2005, pp.63-66

Sivil Toplum Kuruluşlarının Demokrasi Kültürünün Oluşmasındaki Rolü

II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 16 September 2005, pp.475-480

Bilim, Gerçeklik ve Doğruluk Üzerine Bir Eleştiri

III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kyrgyzstan, 1 - 05 June 2005, vol.1, pp.1-7

Books & Book Chapters

Metafizik- Ontoloji

in: Felsefeye Giriş: Temel Problemlere Sistematik Yaklaşım, Arıcı, M., Kılınç Adanalı Y., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.69-106, 2019

Zihin- Beden Tartışması ve Zihinsel Nedensellik Sorunu

in: Edebiyat Fakültesi Panelleri, Taştan, Z., Duman, M.Z., Akköprü, E., Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.227-240, 2017

A Discussion on the Problem of Will in Philosophy of Mind

in: Contemporary Approaches in Social Sciences, William Sayers, Editor, AGP Academic Research, London, pp.73-79, 2016 Creative Commons License

Bilgi Felsefesi

in: Felsefe Diyalogları, Eray YAĞANAK, Editor, Sentez Yayıncılık, Ankara, pp.11-28, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Felsefe Anksiklopedisi

Ebabil Yayıncılık, pp.85, 2006

Other Publications

Metrics

Publication

32

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

8

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals