Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ZİHİN FELSEFESİ BAĞLAMINDA YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARINDAN “TURİNG TESTİ”NE YÖNELİK İTİRAZLAR

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.642-647, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

G. W. LEİBNİZ’İN DESCARTES’IN HAREKET KURAMI ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), ss.134-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Zeka: Makineler Düşünebilir mi?

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.55-68, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Qualia-İç Nitelik Tartışması ve Feyerabend'in Materyalizm Savunması

Felsefelogos, ss.147-157, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thomas S. Kuhn'un Paradigma Görüşü ve Atwood Makinesi Üzerine Bir Tartışma

Posseible Düşünme Dergisi, cilt.4, ss.15-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Philosophical Anthropology: Can It Be A Science?

Asian Journal of Social Sciences and Humanities, cilt.5, ss.98-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soyut Gönderme Problemi

FELSEFE DÜNYASI, cilt.61, ss.90-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nesne ve Olay Ontolojileri Üzerine

Kaygı Dergisi, ss.67-77, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Bilimlerde Pozitivizm Karşıtı Tavırların Temelleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.351-358, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilimde İdealleştirme Kullanımı ve Tarihsel iki Örnek: Descartes ve El-Bettani

Kutadgubilig, ss.253-267, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Husserl’in Felsefesinde Doğal Tavrın Gerekliliği: Fenomenolojik İndirgeme ve Özel Dil Üzerine Bir Tartışma

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kaygı Dergisi, ss.31-39, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DESCARTES'IN ZİHİN ANLAYIŞINDA DUYGULARIN YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.281-290

ALAN TURING’IN YAPAY ZEKÂ ANLAYIŞINA BİR İTİRAZ OLARAK GÖDEL’İN EKSİKLİK TEOREMİ

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.217-227

Discussion on Paul M. Churchland and His Account on Eliminative Materialism

6th. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.122

Libet Experiment and the Mystery of Free Will

8th International AGP Conference on History, Art and Literature, Budapeşte, Macaristan, 24 Ağustos - 26 Kasım 2017, cilt.1, ss.25-26

A Discussion on the Problem of Will in Philosophy of Mind

IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Berlin, Almanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.73-78

D. M. Armstrong's Views on Dispositions and The Causal Theory of Mind

Philhist'16: III. International Multitrack Conference on History of Philosophy, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Nisan 2016, ss.57-61

Bilim Tarihi Yazımı ve Nesnellik Tartışmaları Üzerine

I. Uluslararası Katılımlı Din, Bilim ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2006, cilt.1, ss.263-270

Harran’dan Modern Bilime bir Köprü: El-Battani

I. Uluslararası Katılımlı Din, Bilim ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2006, cilt.1, ss.333-340

Toplumda Demokrasi Bilincinin Uyandırılması ve Demokrasi Eğitimi

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2005, ss.63-66

Sivil Toplum Kuruluşlarının Demokrasi Kültürünün Oluşmasındaki Rolü

II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 15 - 16 Eylül 2005, ss.475-480

Bilim, Gerçeklik ve Doğruluk Üzerine Bir Eleştiri

III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kırgızistan, 1 - 05 Haziran 2005, cilt.1, ss.1-7

Kitap & Kitap Bölümleri

Metafizik- Ontoloji

Felsefeye Giriş: Temel Problemlere Sistematik Yaklaşım, Arıcı, M., Kılınç Adanalı Y., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.69-106, 2019

Zihin- Beden Tartışması ve Zihinsel Nedensellik Sorunu

Edebiyat Fakültesi Panelleri, Taştan, Z., Duman, M.Z., Akköprü, E., Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.227-240, 2017

Kültürler Potası İstanbul

EDEBİYAT FAKÜLTESİ PANELLERİ, Duman Z, Editör, Hiper Kaynak Yayıncılık, İstanbul, ss.345-350, 2017

Bilgi Felsefesi

Felsefe Diyalogları, Eray YAĞANAK, Editör, Sentez Yayıncılık, Ankara, ss.11-28, 2016

Ansiklopedide Bölümler

Felsefe Anksiklopedisi

Ebabil Yayıncılık, ss.85, 2006