Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk İşletmelerinin İnovasyon Performansını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.36-63, 2015 (International Refereed University Journal)

Van Yöresel Yemeklerinin Turist Memnuniyeti Açısından Önemi

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.24, pp.222-235, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORGANIZATIONAL CYNICISM: A THEORETICAL INVESTIGATION

3RD INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.224-223

Organizational Silence: A Theoretical Examination

Seventh International Mediterrariean Social Sciences Congress, Budapeşte, Hungary, 10 - 12 September 2019, pp.57

Leadership Theories

Third International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.122

What is The Innovation Management

Third International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.123

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE TURİZM İŞLETMELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ

2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.332-333

MOTIVASYON TEORILERININ TURIZM GgLETMELERI AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI

2. Uluslararası Batı Asya Turizm AraGtırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.45

Türkiye Otel İşletmelerinde çevresel Stratejiler ve Organizasyonel Performans

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, vol.1, pp.161-163

Role of development Agency In Development Finance: DAKA Sample

4. International regional development conference, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1

Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: DAKA Örneği

4th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Tunceli, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.1145

The Effect Of Transactional Leadership On Innovatıon Culture Of Organızatıon:An Empırıcal Research ın Turkey

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, vol.5, pp.175

Role of Development Agency in Development Finance

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.25

Role of Development Agency In Fınance:DAKA Sample

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Odessa, Ukraine, Odesse, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.25

Role of Development Agency In Development Fınance :DAKA Sample

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 August 2017 - 26 January 2018, vol.14, pp.25

The Role of Development Agencies in Regional Development: DAKA case

XIV European Conference on Social and behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.1

THE IMPACTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT STRATEGIES ON FIRM PERFORMANCE

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.13

Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

2nd International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.13

Türkiye'de 2008-2014 Arası İç Göçlerin Ekonomik Belirleyicileri

II.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (UUBK 2016), Konya, Turkey, 23 - 25 September 2016, pp.167-172

Örtük ve Açık Bilgi Yönetimi Stratejilerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Aydın, Turkey, 14 - 16 July 2016, pp.1741-1759

The Impact of Organizational Structure on Management Innovation

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.1

The Role Of Informatıon Technologıes On Total Qualıty Applıcatıons: An Applıcatıon At Van Organızed Industrıal Zone

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.112

İş Hayatındaki Tükenmişlik Sendromunun Ekonomik Yansımaları: Bir Literatür Araştırması

12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2015)., Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2015, pp.52-63

Stratejik İnovasyon Yönetimi Uygulamalarının Firma İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkileri

12th International Conference on Knowledge, Economy & Management (ICKEM 2015), Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2015, pp.49-61

Ekonomik Krizlerin İşletme Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Ağrı, Turkey, 07 May 2015 - 09 May 2016, pp.996-1001

The effects of economic crisis happened after the year of 2000 to SMEs: A research in Van service sector

VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 07 February 2015, pp.1

Van Yöresel Yemeklerinin Turist Memnuniyeti Açısından Önemi

IV Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Tuzluca-Iğdır Yemekleri Sempozyumu, Iğdır, Turkey, 02 May 2012

Turist Memnuniyeti: Van Örneği

12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce Üniversitesi, Düzce, Turkey, 30 November - 04 December 2011

The Impact Of Technological Change on Manager Training: An Investigation Through Industry Organizations

”, International 9th Conference on Knowledge, Economy and Management, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 July 2011, pp.3537-3545

Books & Book Chapters

What is The Innovation Management

in: Bilim Dünyasında Multidisipliner Çalışmalar, A. Şevki DUYMAZ, Öner ÇELİKKALELİ, Editor, Berikan, Ankara, pp.134-151, 2019

Liderlik Teorileri

in: Bilim Dünyasında Multidisipliner Çalışmalar, A. Şevki DUYMAZ, Öner ÇELİKKALELİ, Editor, Berikan, Ankara, pp.123-133, 2019

BİLGİ YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Gölen Z., Serbestoğlu İ., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.135-158, 2017