Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 The Application of TiO2/ZnO Nanocomposite As A New Trapping Media For Solid Phase Extraction of U And Th

  Katılımcı

  Brussels, Belçika

 • 2018 Multiwalled carbon nanotube/CuO/Cu2O hybrid material as a novel sorbent for fast and effective vortex-assisted solid phase extraction of uranium for ICP-MS detection

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2017 Synthesis, characterization , and application for solid phase extraction of trace metals combined with faas of a new silica gel-immobilized schiff base derivative

  Katılımcı

  Tbilisi, Gürcistan

 • 2016 A Novel Technique Based on the Using of Deep Eutectic Solvents (DESs) as Liquid Phase Microextraction Solvent for Determination of Malachite Green Residues in Aquarium and Fish Farm Waters

  Katılımcı

  Al-Qahira, Mısır

 • 2016 The Using of Deep Eutectic Solvents (DESs) in Spectrophotometric Determination of Curcumin

  Katılımcı

  Giresun, Türkiye

 • 2016 Derin Ötektik Çözücü Esaslı Sıvı Faz Mikroekstraksiyonu İle Malahit Yeşilinin Ayrılması ve Zenginleştirilmesi

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2015 Spectrophotometric Determination Of Mercury After Supramolecular Solvent-Based Microextraction (Ss-Me) İn Environmental Samples

  Katılımcı

  Varna, Bulgaristan

 • 2014 Subramoleküler Solvent Bazlı Mikro Ekstraksiyon (SUSME) Tekniği Kullanarak Kobalt'ın Zenginleştirilmesi Sonrası Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Tayini

  Katılımcı

  K.Maraş, Türkiye

 • 2014 Supramoleküler Solvent Bazlı Mikro Ekstraksiyon (Susme) Tekniği Kullanılarak Cu(II) İyonunun Mikroekstraksiyonu ve FAAS İle Tayini

  Katılımcı

  Tokat, Türkiye

 • 2007 1-Nitroso-2-Naftol ile Doyurulmus MCI GEL CHP20P Recinesi ile U(VI), Th(IV), Ti(IV), Fe(III), Pb(II) ve Cr(III) Metallerinin Zenginleştirilmesi ve ICP-MS ile Tayinleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2006 Uranyum ve Toryum’un Duolit XAD 761 Reçinesi ile Katı Faz Ekstraksiyonu ve ICP-MS ile Tayinleri

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2006 Bazı Ağır Metal İyonlarının Birlikte Çöktürme Yöntemi ile Zenginleştirilmeleri

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2003 Eser Elementlerin Ayrılması ve Zenginleştirilmesi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2000 Determination of Some Metal Ions by AAS in Baking Powder and Baking Soda Samples after Preconcentration and Separation

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2000 Column Chromatographic Preconcentration and Separation of Some Metal Ions on Diaion HP-20 Resin

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2000 HP-20 Reçinesi Dolgulu Mini Kolonlarda Bakır ve Nikelin Zenginleştirilmesi

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2000 Tokat İl Merkezi Serum Bakır ve Cinko Duzeyleri

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2015 Best Poster Award

  7th Black Sea Basin Conference On Analytical Chemistry (7th BBCAC)

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 720

h-indeksi (WOS): 11