Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ultrasonic-assisted supramolecular solvent-based liquid phase microextraction of mercury as 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol complexes from water samples

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.96, sa.14, ss.1356-1366, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thulium hydroxide: A new coprecipitant for speciation of chromium in natural water samples

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.162, ss.1228-1232, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Solid phase extraction of some metal ions on Diaion-20 resin prior to flame atomic absorption spectrometric analysis

JOURNAL OF TRACE AND MICROPROBE TECHNIQUES, cilt.20, sa.1, ss.15-27, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Chemical analysis of drinking water samples from Yozgat, Turkey

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.11, sa.2, ss.151-156, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Van Çaldıran Ovası Yüzey Sularının İçme ve Sulama Suyu Açısından İncelenmesi

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, sa.3, ss.171-179, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The application of TiO2/ZnO nanocomposite as a new trapping media for solid phase extraction of U And Th

International Academic Conference on Applied Research in Engineering, Science & Technology, Brussels, Belçika, 14 - 15 Eylül 2018, ss.29

Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS), Bursa, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2017, cilt.000, sa.0 Creative Commons License

The Using of Deep Eutectic Solvents (DESs) in Spectrophotometric Determination of Curcumin

1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS), Giresun, Türkiye, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016, cilt.1, ss.200

Kitap & Kitap Bölümleri

Titrimetrik Analiz, Gravimetrik Analiz, Tampon çözeltiler

Kantitatif Analiz Laboratuvar Uygulamaları, Yardım Y., Keskin E. , Editör, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, ss.15-53, 2016