Araştırma Alanları

  • Makina Mühendisliği

  • Enerji

  • Akışkanlar Mekaniği

  • Termodinamik

  • Yakıtlar ve Yanma

  • İçten Yanmalı Motorlar

  • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

  • Gemi Makinaları

  • Mühendislik ve Teknoloji