Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Van YYÜ.İİBF

 • Kasım 2019 Doçentlik Sınavı

  UAK

  UAK-DOÇENTİL JÜRİSİ

 • Ağustos 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Van YYÜ.İİBF

 • Ağustos 2019 Doçentlik Sınavı

  UAK

  UAK-DOÇENTİL JÜRİSİ

 • Ağustos 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Van YYÜ.İİBF

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Van YYÜ.İİBF

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Van Yüzüncü Yil Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

 • Mayıs 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Van YYÜ.İİBF

 • Mayıs 2019 Doçentlik Sınavı

  UAK

  UAK-DOÇENTİL JÜRİSİ

 • Ekim 2018 Akademik Kadroya Atama

  Van YÜzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Atama

 • Ağustos 2018 Akademik Kadroya Atama

  Van YÜzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Atama

 • Ağustos 2018 Akademik Kadroya Atama

  Iğdır Üniversitesi İİBF

  Atama

 • Ağustos 2018 Akademik Kadroya Atama

  Iğdır Üniversitesi İİBF

  Atama

 • Mayıs 2018 Akademik Kadroya Atama

  Adıyaman Üniversitesi

  Atama

 • Eylül 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Tez Savunması

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Tez Savunması

 • Mart 2017 Akademik Kadroya Atama

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Kamu Yönetimi Bölümüne Yardımcı Doçent Atanması

 • Mart 2017 Akademik Kadroya Atama

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Kamu Yönetimi Bölümüne Yardımcı Doçent Atanması

 • Şubat 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Tez Savunması

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Tez Savunma

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Tez Savunma

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Tez Savunma

 • Mayıs 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Tez Savunma

 • Ağustos 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Tez Savunma

 • Temmuz 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Tez Savunma

 • Ağustos 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Tez Savunma

 • Temmuz 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Tez Savunma

 • Mart 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF

  Tez Savunma

 • Şubat 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üni. İİBF Kamu Yönetimi

  Kamu Yönetimi

 • Nisan 2013 Akademik Kadroya Atama

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Atama Jürisi

 • Haziran 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma

 • Mayıs 2010 İdari Personel Sınavı

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Görevde Yükselme

 • Nisan 2010 Akademik Kadroya Atama

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Atama Jürisi

 • Nisan 2009 Akademik Personel Sınavı

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Arş.Gör Alım Sınav Jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2020 - Devam Ediyor Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Bingöl Üniversitesi İİBF Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2018 - 2018 Route Educational and Socail Science Journal

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2019 Türk İdare Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2019 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2019 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Nisan 2019 TÜRK İDARE DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Şubat 2019 The Journal of Turk-Islam World Social Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2019 TÜRK İDARE DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Kasım 2018 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2018 Turkish Studies

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2018 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2018 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 TÜRK İDARE DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2018 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2018 AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DEGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2018 TÜRK İDARE DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2018 TÜRK İDARE DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2018 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitürü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2018 AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DEGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2018 SOBİDER

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2018 AL FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DEGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Assosjournal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017 Route Educational & Social Science Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2017 KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2017 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2017 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2017 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Şubat 2017 Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu

  Diğer Dergiler

 • Şubat 2017 TİDSAD- Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2016 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2015 Journal of Social Science

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2013 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013 Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2012 Cumhuriyet üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2012 The Journal of Academic Social Science Studies

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2012 Legal Hukuk Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2010 Turkish Studies

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2010 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi