Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demokratik Toplumlarda Halkın Yönetime Katılımı: Yönetime Katılım ve Yönetişim İlişkisi

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.498-517, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMLERİNİN BÜROKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.6, sa.48, ss.4522-4533, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANININ SÖYLEMLERİNİN BÜROKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, cilt.6, sa.48, ss.4522-4533, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KAMU KURUMLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ: KURUMSAL İTİBARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.7, ss.302-316, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayyım Sisteminin Demokratik Yönetim İlkeleri ve Yasal Açıdan Değerlendirilmesi

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, cilt.6, sa.6, ss.562-574, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetim Politikalari Kurulunun Yapısal ve İşlevsel Boyutlarının İncelenmesi

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies), cilt.5, sa.3, ss.385-394, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU ÖRGÜTLERİNDE INOVASYONEL YÖNETİM ANLAYIŞININ YÖNETSELKADEMELERE GÖRE ANALİZİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.4, sa.25, ss.5419-5431, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.397-412, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Yürütme Organında Meydana Gelen Değişimler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.96-112, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

15 Temmuz sonrası İhraçların Sınırlı Rasyonellik Perspektifinden Analizi

Strategic Public Management Journal, cilt.3, ss.66-82, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DEĞİŞEN KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI: İYİ YÖNETİŞİM VE TEMEL BİLEŞENİ OLARAK HESAP VEREBİLİRLİK

İnternational journal of Academic Value Studies, cilt.3, sa.13, ss.178-198, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Kamu Yönetiminde Bir Problem Alanı Olarak Bürokras-Siyaset İlişkisi

The Journal of Academic Socail Science, cilt.4, sa.34, ss.33-46, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kurumsal Vatandaşlık Davranışı İle İş Tatmini Arasındaki İlişki Van İl Sağlık Çalışanları Örneği

The Journal of Social Science- SOBİDER, cilt.3, sa.7, ss.50-74, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Vatandaşlık Davranışı Boyutlarının Araştırılması ve Analizi: Van İl Emniyet Müdürlüğü Örneği

BARTIN ÜNİVERİSTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, sa.12, ss.53-78, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Algılanan Hizmet Kalitesi Kurumsal İmaj ve Sadakat İlişkisi: Van Bölge Hastanesi Uygulaması

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.14, sa.1, ss.199-221, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kamu Örgütlerinde Çalışan Kadın İşgörenlerin Çalışma Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.89-115, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hukuk Devleti Söylem ve Olgusu Üzerine Sivas İl Merkezinde Yapılan Ampirik Bir Araştırma

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.8, sa.21, ss.299-316, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kriz Yönetiminde İnsan Kaynaklarına Psikolojik Desteğin Önemi:Kayseri Tekstil Sektöründe Bir Araştırma

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), sa.2, ss.39-54, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Küresel Isınmayla Mücadelede Yenilenebilir Enerji Kaynakları

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.8, sa.20, ss.35-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Örgütsel Yapıda Meydana Gelen Değişimler: Bilgi Teknolojisi-Örgütsel Yapı İlişkisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.30, ss.31-51, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kuvvetli İcra- Başkanlık Sistemi Üzerine Bir Deneme

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.7, sa.17, ss.281-293, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkin Bir Denetim Aracı Olarak Ombudsmanlık ve Türkiye'de Uygulanabiliği

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.4, sa.1, ss.49-68, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KAMU KURUMLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ASEAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, cilt.1, sa.1, ss.921

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINDA KARŞILKAŞILAN SORUNLARIN VAN DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ ÖRNEĞİ ÖZELİNDE ANALİZİ

ASEAD VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2019, ss.41-42 Creative Commons License

KAMU YÖNETİMİNİN SORUN ALANI OLARAK YÖNETSEL VE BÜROKRATİK ETİK YOKSUNLUĞU

ASEAD VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2019, ss.123-124

KAMU YÖNETİMİNDE ÇOK AKTÖRLÜ DENETİM SORUNU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZELİNDE BİR ANALİZ

III.International Symposium on Economics, Politics and Administration, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.262-263

KENTLERİN KALKINMASI SÜRECİNDE GÖÇÜN ETKİLERİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

5TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.209-220

KAMU KURUMLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ASEAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019, cilt.1, sa.1, ss.921-935

YÖNETİMDE OTORİTE VE TAKDİR YETKİSİNİN ANAYASAL MEŞRUİYETİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, Şırnak, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, sa.1, ss.52-61

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMENLER VE UYUM POLİTİKALARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, Şırnak, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, sa.1, ss.26-37

YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULUNUN YAPISAL VE İŞLEVSEL BOYUTLARININ İNCELENMESİ

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, Şırnak, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, sa.1, ss.52-61

6360 SAYILI YASA SONRASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇELERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ: VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.1393-1406

KIRSAL KESİMDE MAHALLE MUHTARLIĞI SEÇİMLERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMİNİN ETİK PERSPEKTİFİNDE İNCELENMESİ: AKÇADAĞ ÖRNEĞİ

. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.141-151

MERKEZİLEŞME VE YERELLEŞME EKSENİNDE TÜRKİYE’DE ŞEKİLLENEN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI

International Human and Civilization Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.308-317

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARININ KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ

International Human and Civilization Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.315-319

TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİCİLERİN GİRİŞİMCİ VE İNOVATİF YÖNETİM ALGISININ GENELLEŞTİRİLMİŞ LOGİT YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: BAKANLIK TEŞKİLATLARI ÖRNEĞİ

I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES NOVEMBER 6-8, 2018, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2018, ss.946-961

2018 Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Raporu Çerçevesinde Demokratik Kurumların İşleyişi ve Kamu Yönetiminin Analizi

ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turks Ve Caicos Adaları, 27 - 29 Ekim 2018, ss.25-26

"İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Beş Yıllık Kalkınma Planları Perspektifinde Değerlendirilmesi"

2nd. International Congress on Multidisciplinary Studies,, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.371-401

BÜROKRASİYİ KONTROL ETMEK: YENİ SİSTEMDE CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEMLERİNİN BÜROKRASİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, ss.394-408

KRİZ ZAMANLARININ SİYASİ LİDERLİĞİ: İMKANSIZI FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, ss.973-985

Karmaşık İlişkiler Ağı Olan Örgütlerde Amaçların Analizi ve Yönetimi

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.267-278

Kamu Yönetiminde Yolsuzluk Hastalığı: Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri

III.Internetional Symposium on Social Sciences, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.313

Demokratik Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Katılım Modelleri

II.Internetional Symposium on Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.1425-1437

Kamu Yönetiminde İyi Yönetişimin Etkili Bir Aracı Olarak Hesap Verebilirlik

II.Internetional Symposium on Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.536-562

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçişte Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences May 11-14, 2017, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.194-208

Türkiye'de Aşiret-Siyaset İlişkisinin Demokrasi Kültürünün Oluşumuna Etkisi

Türkiye’de Aşiret Gerçeği Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.65

Yeni Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Yürütme Organında Meydana Gelen Değişimler

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: KAYFOR-14, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.96-118

Yeni Anayasa Değişikliği İle Getirilen Cumhurbaşkanlığı Sisteminin İdari Yapı Ve İşleyişe Etkisi

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.517-532

Kamu Yönetiminde Değişim: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışından Kamu Değeri Anlayışına Geçiş

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.200

15 Temmuz sonrası İhraçların Sınırlı Rasyonellik Perspektifinden Analizi

III. Strategic Public Management Symposium 2017, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, cilt.3, ss.66-82

Türkiye’de Hukuk Devleti Sorununa Katkı Bağlamında Kamu Denetçiliği Kurumu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

I.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.216-238

Kitap & Kitap Bölümleri

Göç Politikaları ve Göç Yönetimi Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Türkiye-İngiltere ve Almanya

Yerel Ulusal ve Küresel Boyutlarıyla Göç ve Mülteci Sorunu, Prof.Dr. Yakup Bulut,Dr. Öğr.Üyesi Soner Akın, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.253-285, 2020

Göç Olgusunun Kentlere Sosyal ve Ekonomik Anlamda Etkisi: Van Örneği

Türkiye’de Göç’ün Kentler Üzerindeki Etkisi ve Yönetimi, Vedat Yılmaz- Yıldız Atmaca, Editör, Ekin Yayınevi, İstanbul, ss.87-109, 2020

Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi, Çatı K., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.299-334, 2016

Bilirkişi Raporları

Dr.Öğr.Üyesi Bilimsel Değerlendirme ve Atama Raporu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ss.6, Van, 2018

Dr.Öğr.Üyesi Bilimsel Değerlendirme ve Atama Raporu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ss.6, Van, 2018

Dr.Öğr.Üyesi Bilimsel Değerlendirme ve Atama Raporu

Adıyaman Üniversitesi, ss.5, Adıyaman, 2018

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ss.4, Van, 2017

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ss.6, Van, 2017

Akademik Değerlendirme Raporu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ss.7, Van, 2016

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2-15-2019 Stratejik Planı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ss.108, Van, 2015

Akademik Değerlendirme Raportu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ss.4, Van, 2015

Sınav Değerlendirme Bilirkişi Raporu

Van İdare Mahkemesi Başkanlığı, ss.5, Van, 2015

Diğer Yayınlar