Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of some factors on growth of lambs and the determination of growth curve models

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL RESEARCH, cilt.52, sa.9, ss.1257-1262, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The use of infrared thermography for welfare assessment during the application of ear tags to lambs

Archives Animal Breeding, cilt.60, sa.3, ss.297-302, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of ewe body condition at lambing on growth of lambs and colostral specific gravity

ARCHIVES ANIMAL BREEDING, cilt.59, sa.1, ss.107-112, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sexual Behaviour Characteristics in Norduz and Karakas Rams and Changes with Age

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.15, sa.3, ss.270-276, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Controlling reproduction in Karakas ewes in rural conditions and growth characteristics of their lambs

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, sa.2, ss.481-489, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of Docking on Fattening Performance and Carcass Characteristics of Male Karakaş Lambs

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.33, sa.3, ss.185-192, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effects of docking on performance and carcass characteristics of male Karakas lambs

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.33, sa.3, ss.185-192, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between udder conformation and milk quantity and quality in Iraqi Awassi ewes

International Journal of Environmental Trends, cilt.4, sa.2, ss.81-92, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Gender on Body Conformation Traits in Lambs

Global Journal of Animal Scientific Research, cilt.8, sa.3, ss.60-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Investigation on Serum Mineral Levels of Healthy Norduz and Hair Goats Raised in Semi-Intensive Conditions

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.8, sa.8, ss.1795-1802, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van İli Edremit İlçesi Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Refah Açısından Değerlendirilmesi

Hayvansal Üretim, cilt.60, sa.2, ss.97-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seroprevalence of Brucellosis in sheep and goats in Duhok and Sumel districts of northern Iraq

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, sa.11, ss.37-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akkaraman Koyunlarında Doğum Sonrası Ana ve Kuzu Davranışları

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, ss.79-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van İli Kesimhanelerinden Elde Edilen Koyun ve Keçi Derilerinde Kesim ve Yüzüm Kusurlarının Belirlenmesi

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.4, ss.72-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keçilerde Vücut Kondisyon Puanının Döl Verimi, Canlı Ağırlık ve Bazı Vücut Ölçüleri Üzerine Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi *, cilt.26, sa.3, ss.372-379, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Readability of Electronic and Visual Ear Tags in Hair Goat Kids

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.4, sa.5, ss.407-410, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçükbaş hayvanlarda deri kalitesini etkileyen faktörler

Agrotime Uluslararası Bitkisel ve Hayvansal Üretim Dergisi, cilt.4, sa.20, ss.84-85, 2016 (Hakemsiz Dergi)

CAN INFRARED THERMOGRAPHY BE USED TO PREDICT EAR TAGS INFECTIONS IN LAMBS?

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE, cilt.58, ss.205-208, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çiftlik hayvanlarının numaralanması ve kayıt altına alınması

Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi, sa.11, ss.94-100, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Weaning stress in lambs

Agriculture and Food, cilt.2, ss.165-170, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ili küçükbaş hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu ve verimliliği etkileyen sorunların tespiti üzerine bir araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.9-16, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assessment of Retinal Recognition Technology as A Biometric Identification Method in Norduz Sheep

11th International Animal Science Conference, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2019, ss.378-379

Risk factors of Brucellosis in sheep and goat herds

11th International Animal Science Conference, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2019, ss.441-442

Van İli Kesimhanelerinden Elde Edilen Koyun ve Keçi Derilerinde Kesim ve Yüzüm Kusurlarının Belirlenmesi

10th International Animal Science Conference, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.100

Animal Welfare Monitoring Protocols For Small Ruminants

International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.118

Biyoçeşitlilik Açısından Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Önemi

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.100

An Evaluation of Retinal Image Technology for Biometric Identification in Goats

12th International Conference on Goats, Antalya, Türkiye, 25 - 30 Eylül 2016, ss.143

A review on the carbon footprint of sheep production

International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use, Budapeşte, Macaristan, 31 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.44

The importance of the water footprint of animal fibers production in Turkey

EURO-AGRIWAT Conference, Water Footprint of Agricultural Products: Progress, Challenges and Solutions, Wagenıngen, Hollanda, 7 - 09 Mart 2016, ss.40

An evaluation on water footprint of small ruminants in Turkey

EURO-AGRIWAT Conference, Water Footprint of Agricultural Products: Progress, Challenges and Solutions, Wagenıngen, Hollanda, 7 - 09 Mart 2016, ss.63

Akkaraman koyunlarında doğum sonrası ana ve kuzu davranışları

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2015, ss.918

Can infrared thermography be used to prediction of ear tags infections in lambs?

International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, Bucharest, Romanya, 4 - 06 Haziran 2015, ss.46

MULTILEVEL ANALYSIS FOR LONGITUDINAL DATA IN ANIMAL SECIENCE

AGRICULTURE FOR L I F E L I F E FOR AGRICULTURE, Bucharest, Romanya, 4 - 06 Haziran 2015, ss.45

The investigation of some mohair mineral levels (Mg, Fe, Cu, Zn) of Angora goats in original zone of Ankara province

Proceedings of the International Symposium on Animal Science, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 23 - 25 Eylül 2014, ss.570-576

Occupational health and safety culture in animal husbandry, problems and solutions

International Mesopotamia Agriculture Congress, Diyarbakır, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.86-87

Lasso and adaptive lasso selection in animal breeding

9th International Statistics Day Symposium, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2014, ss.100

Çiftlikten çatala izlenebilirlik sürecinin başlangıç noktası: Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması

International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, Isparta, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2012, ss.344-353

Koyunlarda ovulasyon senkronizasyonunun etkinliği

I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.100-105

Norduz ve Kıl Keçilerinde Kıl Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi

ULUSAL KEÇİCİLİK KONGRESİ 2010, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.219-223 Creative Commons License

Koçlarda cinsel davranış özellikleri ve yaşa göre değişimi

5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.1-11

Consumer preferences on sheep and goat meat in the world

57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2006, ss.208

Koçlarda üreme davranışı

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.1259-1264

Van ili merkez ilçede kırmızı et tüketim alışkanlığı

IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.361-364

Karakaş koyunlarının çeşitli verim özelikleri

GAP III. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2003, ss.647-650

Yağlı kuyruklu koyunlarda kuyruk kesiminin besi gücü ve karkas özellikleri üzerine etkileri.

GAP II. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2001, ss.1225-1232

Diğer Yayınlar

Çoban aranıyor

Diğer, ss.14, 2012